ANMÄLAN

FRUKOSTSEMINARIE

Bryt dig loss och väx!

Alla företag är olika. Och lika. Forskningen pekar på 10 hinder
som brukar stå i vägen när företag vill växa.

Vi går igenom de 10 hindren och vilka strategier man behöver ta till för att navigera förbi,
öka försäljningen och växa företaget. Så! Anmäl dig nedan till ett av höstens 2 frukosttillfällen!

Du i ledningsgrupp, styrelse eller ägare är välkommen att ta första
steget mot att övervinna era hinder för att börja växa eller öka tillväxttakten.

Seminariet är gratis och hålls i våra lokaler på Stortorget 17 i Malmö klockan 8.30-9.30.
Frukost serveras från 08.00.