Myter om tillväxt

Tro inte på alla myter om tillväxt!

Det finns en uppsjö av myter om tillväxtbolag. Vi skiljer falskt från sant.

 

myt-1

 

”Vi måste ha flera ben att
stå på för att sprida risken”

Läs mer…

 

myt-2

 

”Tillväxtbolag finns bara i
snabbväxande branscher”

Läs mer…

myt-3

 

”Det går inte att ha både snabb
tillväxt och bra lönsamhet”

Läs mer…

 

myt-4


”Tillväxtbolag är innovationsbolag”

Läs mer…

Myt 1

”Vi måste ha flera ben att stå på”

Nej! Huvuddelen av de snabbväxande företagen är faktiskt ”ettbehovsföretag” som fokuserar på att uppfylla ett specifikt behov. 

Nisch ger bättre riskspridning

Ofta får ledningen i de snabbväxande företagen höra att de behöver ett andra ben att stå på, att företaget behöver riskspridning.

I realiteten har tillväxtbolagen ofta bättre riskbalans än traditionella företag.

Kunskap är lönsamt

Genom att fokusera och verkligen förstå ett specifikt behov blir de kunskapsledare i den nischen vilket minimerar risken att bli omsprungen av konkurrenter.

Volym ger istället fördel

Fokuseringen skapar volym i produktion och distribution, en möjlighet att på sikt bygga upp volymfördelar som väsentligt större företag inte kan uppnå.

Och man kan tidigt söka sig utomlands vilket i sig skapar riskspridning där marknaden befinner sig på olika stadier i olika länder: ”När sverigemarknaden mognar, blomstrar den kinesiska.”

Ladda ner 10 vanliga tillväxthinder!

Vi har tagit fram en presentation där vi går igenom de 10 vanligaste tillväxthindren som företag står inför.

Och vad man bör tänka på när man tar fram en strategi för att navigera förbi dessa hindren.

Myt 2

”Tillväxt sker bara i snabbväxande branscher”

Nej! Tillväxt kan ske i alla branscher. I mogna branscher är till och med möjligheterna att utmana större.

Snabbväxande branscher
mättas snabbt

Visa branscher skapar fler tillväxtbolag eftersom branschen ligger i tiden och företagen kan surfa på en trend. Men snabbväxande branscher mognar snabbt och många företag slås ut.

Att växa i mogna branscher

Lönsam, uthållig och snabb tillväxt kan ske i alla branscher, speciellt i mogna branscher, där konkurrenterna sover. Men det kräver att man utmanar.

Om man utgår från branschpraxis, så skulle många av våra mest framgångsrika företag knappast lyckats.

Vad svär kunderna över?

De långsiktigt snabbväxande företagen skapar marknad genom att identifiera starka slumrande behov, sådant som folk svär över och som det inte funnit någon lösning på tidigare.

Ladda ner 10 vanliga tillväxthinder!

Vi har tagit fram en presentation där vi går igenom de 10 vanligaste tillväxthindren som företag står inför.

Och vad man bör tänka på när man tar fram en strategi för att navigera förbi dessa hindren.

Myt 3

”Det går inte att ha både snabb tillväxt
och bra lönsamhet”

Jo! Snabbväxande företag karaktäriseras tvärtom av att vara helt självfinansierade under första året. De är nämligen oftast second movers…

Dra lärdom och tajma rätt

Second movers sveper in efter att innovatörerna banat vägen och har därmed inga kostnader som äter upp vinsten.

De har dragit lärdom av tidigare aktörer och fokuserar på de mest lönsamma kunderna vilket gör att de snabbt når framgång och, ja, lönsamhet.

Innovation är svårfinansierad

De som ofta kämpar med finansieringen är innovatörer som ska finansiera sin utveckling, ta fram prototyper och övertyga kunder om fördelarna med den nya produkten/tjänsten.

 

Ladda ner 10 vanliga tillväxthinder!

Vi har tagit fram en presentation där vi går igenom de 10 vanligaste tillväxthindren som företag står inför.

Och vad man bör tänka på när man tar fram en strategi för att navigera förbi dessa hindren.

Myt 4

”Tillväxtbolag är innovationsbolag”

Nej! Få snabbväxande företag har själva utvecklat sin teknik. De har köpt tekniken, kopierat den eller ”låtit sig inspireras”.

 

Innovatören tar risken

Innovatörer får kämpa med barnsjukdomar, kvalitetsproblem och att lansera en teknik som varken är mogen för volymproduktion eller distribution.

Tillväxtbolagen tar vinsten

Tillväxtbolag väntar tills marknaden är redo och fokuserar då på den produkt/tjänst och de kunder som ger snabb volym och lönsamhet.

De är second movers som slår till snabbt och fokuserat så att innovatören förbleknar.

När historien sedan skrivs beskrivs ofta snabbväxaren som ”innovatören”.

Kraften i att kombinnovera

Vi rekommenderar våra kunder att ”kombinnovera”. Låna några delar och sätt ihop det till en unik lösning. Eller kombinera en affärsmodell med en vara på ett sätt som inte gjorts innan.

Ladda ner 10 vanliga tillväxthinder!

Vi har tagit fram en presentation där vi går igenom de 10 vanligaste tillväxthindren som företag står inför.

Och vad man bör tänka på när man tar fram en strategi för att navigera förbi dessa hindren.

Ladda ner!

Fyll i dina uppgifter så skickas presentationen om Tillväxthinder automatiskt till din emailadress!

  • Vi följer GDPR lagstiftningen och dina kontaktuppgifter kommer att hanteras i enlighet därmed.

    Vi kommer inte göra dina kontaktuppgifter tillgängliga till tredje part.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller bara slå en signal på 076-374 87 69"

LADDA NER 10 Tillväxthinder