10 SAKER ALLA TILLVÄXTLEDARE GER SINA ANSTÄLLDA

i care

Jag hamnade i en diskussion om vad som kännetecknar en bra chef. Som alltid en mycket vanlig men även mycket förutsägbar diskussion: Bra chefer vet att det viktigaste är att få saker gjort. Bra chefer har lärt sig att leda. Bra chefer har lärt sig att ta beslut. Bra chefer har lärt sig att få viktiga saker gjorda.

Allt detta stämmer men en tillväxtledare skulle aldrig klara sig med (bara) detta. Det krävs mer. Tillväxtledare gör allt det ovanstående – och mer! Visst, de bryr sig om företaget, kunderna, leverantörerna, konkurrenterna, och alla andra intressenter. Men viktigast av allt, de bryr sig till en exceptionell grad om de människor som arbetar för dem.

Vi har genom forskning och uppföljning i hundratals intervjuer kommit fram till att tillväxtledare har annorlunda ledaregenskaper en sina chefskollegor i slöväxande företag.

Tillväxtledare har förstått att de, för att klara av de höga kraven som kommer med snabb utveckling och tempot, måste jobba genom medarbetarna. Även Tillväxtledare vet att det viktigaste är att få saker gjort men ha insett att det måste ske utan egen handpåläggning. Tillväxtledare har insett att de måste se till att medarbetarna gör jobbet rätt och självständigt utan att de är med hela tiden. Och i slutändan innebär det att medarbetarna skall ta besluten själva – dock skall det vara rätt beslut.

Det är därför Tillväxtledarna ger sina medarbetare de 10 sakerna nedan. De 10 sakerna som får människor och därmed företaget att växa. De ger medarbetarna:

1. En sann känsla av mening.

Alla gillar att känna en del av något större. Alla älskar att känna den känslan av lagarbete och kåranda som förvandlar en grupp av individer till en riktig lag.

De bästa jobben innebär att göra en verklig inverkan på livet för de kunder man jobbar med. Tillväxtledare ger sina anställda en sann mening för företaget. Tillväxtledare definierar var företaget vill åstadkomma för kunder och ofta även för samhället. Tillväxtledare ger företagets medarbetare en ledstjärna som medarbetarna kan identifiera sig och bry sig om. Någonting som får dem att dra mot samma håll och jobbar än hårdare för att komma framåt!

 2. En verklig känsla av sammanhang.

Varje medarbetare jobbar för lön den 25:e. Men samtidigt vill varje men varje medarbetare jobba för mer än avlöning: de vill arbeta med och för människor de respekterar och uppskattar – och med och för människor som respekterar och uppskattar dem.

Ett vänligt ord, en kort samtal om familjen, ett informellt samtal för att se om en anställd behöver någon hjälp – dessa ögonblick är mycket viktigare än gruppmöten eller formella utvärderingar.

En sann känsla av sammanhang är personligt. Det är därför Tillväxtledare visar att de ser och uppskattar personen, inte bara arbetaren.

 3. Möjlighet att bidra.

Engagerade medarbetare har idéer. Men många chefer kväver dessa idéer genom att göra det svårt för dem att komma med förslag, eller omedelbart avfärda dem för att de inte är genomförbar.

Tillväxtledare gör det otroligt lätt för anställda att ge förslag. De ställer ledande frågor. De sonderar försiktigt. De hjälper medarbetarna att föreslå nya sätt att få saker gjorda. Och om en När en idé inte är genomförbar tar de sig alltid tid att förklara varför.

Tillväxtledare inser dessutom att anställda som kommer med förbättringsförslag gör det av omsorg för företaget. Så de säkerställer att de anställda vet att deras bidrag uppskattas.

 4. Tydliga förväntningar.

Även om varje jobb bör innehålla en viss grad av självständighet, behöver varje jobb också grundläggande förväntningar på hur specifika situationer ska hanteras.

Om chefen kritiserar en anställd för att göra en sak idag trots det var ok att göra precis så igår blir den anställdes jobb omöjligt. Få saker är mer stressande för människor än att inte veta vad som förväntas från en dag till nästa.

När tillväxtledare förändrar kommunicerar hon dessa förändringar först och tar sig tid att förklara varför hon tog beslutet och vad hon förväntar sig i framtiden.

 5. Meningsfulla mål.

De flesta människorna gillar att bli bättre. Många tycker om att tävla. Men att tävla utan meningsfulla mål funkar inte.

Meningsfulla mål kan skapa ett syfte och ger betydelse för att även de mest repetitiva arbetsuppgifter.

Plus, mål är roligt. Utan ett meningsfullt mål som medarbetarna kan eftersträva blir arbete bara arbete.

 6. Självständighet och oberoende.

Stora organisationer bygger på optimering av processer och rutiner. För varje uppgift definieras det bästa sättet att göra det på. Men när det drivs för långt kväver det framgångsrikt medarbetarnas engagemang och tillfredställense.

Engagemang och tillfredsställelse stor del bygger på självständighet och oberoende. Jag bryr när det är ”min”. Jag bryr när jag är ansvarig och känner befogenhet att göra det som är rätt.

Plus, frihet föder innovation: Även tungt processorienterade positioner har utrymme för olika tillvägagångssätt.

Tillväxtledare ger sina anställda om självständighet och oberoende för att arbeta på det sätt de fungerar bäst. När medarbetare får detta lyckas det nästan alltid att hitta sätt att göra sitt jobb bättre än när andra berättade för dem hur de skulle göra.

7. Konsekvent rättvisa

De flesta människor inte har något emot en chef som är sträng, krävande och snabb att erbjuda återkoppling (även om den inte alltid är positiv), så länge han eller hon behandlar alla anställda rättvist. Bra chefer inser dessutom att inte alla medarbetare måste behandlas lika så länge alla behandlas rättvist

Tillväxtledare vet att nyckeln till att visa medarbetarna att de är konsekventa och rättvisa är kommunikation: Ju fler anställda förstår varför ett beslut fattades, desto mindre sannolikt är det att någon kommer att förmoda orättvis behandling eller favorisering.

 8. Privat kritik

Ingen anställd är perfekt. Varje medarbetare behöver konstruktiv feedback. Varje anställd förtjänar konstruktiv feedback. Bra chefer ger denna feedback.

Tillväxtledare har lärt sig när sådan feedback bör ges offentlig och när den bör ges privat. Och det är mycket försiktiga och väldigt restriktiva när de ger den i offentligheten.

 9. Offentligt beröm

Varje anställd – även en som inte tillhör högpresterarna – gör något bra någon gång. Varje anställd förtjänar beröm och uppskattning. Det är lätt att känna igen några av dina bästa anställda eftersom de är konsekvent gör grymma saker. Kanske är det just att du uppmärksammat dessa anställda som gjort dem till dina bästa anställda. Men alla förtjänar beröm och uppskattning.

Du kanske måste arbeta hårt för att hitta anledningar att uppmärksamma en anställd som bara uppfyller normerna. Men några ord av erkännande – särskilt offentligt erkännande – kan vara det som får en genomsnittlig medarbetare att bli en grym medarbetare.

10. En chans för en meningsfull framtid.

Varje jobb bör ha potential att leda till större saker. Tillväxtchefer tar sig tid att utveckla medarbetare för det framtida jobbet som de drömmer om, även om det jobbet är med ett annat företag.

Hur kan du veta vad en anställd hoppas att göra i framtiden? Fråga!

De anställda kommer att bry sig om sitt företag först när chefen visar att hon bryr dig om dem. Ett av de bästa sätten att visa detta är att inte bara har förhoppningar om företagets framtid. Utan att ha minst lika stora förhoppning om de anställdas framtid. Tillväxtledare har förstått det. De vet att det i slutändan är de anställda som är deras och företagets framtid. 

 

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

1 kommentar

  • Anders Bäckström skriver:

    Bra, klokt, vinnande,nyskapande mm som ger tydliga konkurrensfördelar och inte minst vikitgt! Med ett sådant Ledarskap så blir det inte de rent hemska siffrorna + 55 % som inte trivs med sina jobb. En liten behändig Chefs manuall:) Jag gillar att skicka besluten så långt i iorg som det är möjligt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra + tre =