6 steg till extern tillväxtfinansiering

Det är givetvis en myt att det krävs riskkapital för att skapa snabb tillväxt i ett företag. Och samtidigt räcker det inte enbart med pengar för att lyckas. Men ibland behövs externt kapital. Vad bör man tänka på när man behöver ta in en ny investerare som partner och hur går man tillväga?

Kan ni lösa det via bank? Gör det.

Oftast är det likviditeten som kan vara utmanande för tillväxten, men har man en sund och lönsam affär i botten är det i första hand banker som ska ställa upp. Har man en affärsplan som påvisar lönsamhet i närtid, gör en kombo med banken och ALMI, som kan ta ut svängarna betydligt mer.

Är externt kapital rätt för mig?

Men, det kan vara både nödvändigt och rätt att ta in en finansiellt stark partner som ny delägare för att balansera sin egen risk och avkastning. Om man vill t ex expandera internationellt, så kan man hitta en investerare som både har erfarenheten och kan tillföra nödvändigt kapitalet. Det är ofta mer krävande än man tror att expandera geografiskt.

Externt riskkapital kan krävas, bl a om

  • det inte går att lösa via banker och/eller ALMI
  • de egna privata medlen är förbrukade och man vill inte belåna sitt hus (mer)
  • man vill samtidigt få in ny tillväxterfarenhet i ägarkretsen och i styrelsen

Venture Capital eller affärsängel?

Formellt riskkapital, s k Venture Capital (VC), har mest fokus på innovativa, internationellt skalbara bolag med en affärsmodell som kan skyddas via starka IPR (t ex patent). VC-bolag tänker mycket med hjärnan, och har offensiva krav på avkastning. Affärsänglar, dvs förmögna privatpersoner, däremot tänker mer med hjärtat och investerar i verksamheter de gillar och/eller har tidigare erfarenheter av. Många av dem har själva varit entreprenörer och drivit liknande bolag tidigare.

Hur gör man?

Har ni beslutat er för att externt kapital är enda vägen så kan ni använda följande 6 steg för att säkra att er tillväxtfinansiering verkligen hjälper företaget vidare.

6-tips-for-finansieringSteg 1 – Lär känna!

Träffa många investerare vid ett flertal tillfällen under ett antal månader, för att se om ni delar värderingar och visioner om framtiden. Berätta öppet om verksamheten och dess tillväxtmöjligheter. Lyssna mycket på din magkänsla. Om du inte trivs med att ta en öl med en framtida affärskompanjon, avstå från att gå vidare. Och, ha inte för bråttom!

Steg 2 – Avsiktsförklaringen

Är ni båda överens om att formalisera samarbetet, bör ni ta fram en avsiktsförklaring med syfte & mål med ert samarbete, s k ’Term Sheet’. Här beskrivs även villkoren för investeringen, med bl. a bolagsvärdering, typer av aktier, rösträtt och styrelseposter. Precisera en långsiktig målbild för bolaget och ägandet och hur ni vill att framtida vinstmedel ska disponeras. Detta blir grunden för ett aktieägaravtal.

Har ni svårt att komma överens redan i denna fas, lyssna då på din hjärna, och avstå från att gå vidare.

Steg 3 – Sätt ner foten!

Ta fram ett formellt investerings/aktieägaravtal, där allt formuleras i ett juridiskt bindande avtal. Ta nu hjälp av en duktig bolagsjurist, så det blir rätt formulerat. Här sätter du plattformen för ditt framtida företagsbyggande, åtminstone i detta bolag. Blir det fel här, är det svårt att backa.

Steg 4 – Ägardirektivet

Ta fram tydligt ägardirektiv, som ger styrelsen direktiv om varför och hur ägarna vill att verksamheten ska drivas, bl a bolagets syfte, tillväxtmål och riskavvägning. Se nu till att hålla ägarfrågorna borta från styrelse/ledningsgruppsmötena.

Steg 5 – Sätt ihop en väl sammansatt styrelse

Sätt samman en kompetent styrelse som har en blandning av ägarrepresentanter och externa, oberoende ledamöter. Investeraren kräver oftast en styrelsepost, men det behöver inte vara samma person utan kan vara en person med rätt kompetens och erfarenhet som investeraren har förtroende för. Delägare som arbetar operativt i verksamheten, men inte är huvudägare, behöver inte sitta i styrelsen. Max 5-6 personer inkl. ordförande.

Rekrytera gärna in en oberoende styrelseordförande, som alltid tänker på bolagets bästa och inte tar en delägares särintresse. Det blir lättare för VD, särskilt om hen är en extern VD.

Steg 6 – Ta fram en konkret tillväxtplan

Med stöd av ägardirektivet, ska styrelsen klargöra företagets vision, mål och strategi. Detta är styrelsens ansvar. Därefter är det mycket enklare för VD och ledning ta fram själva tillväxtplanen, dvs vad som ska göras, när och av vem. Detta är ett viktigt arbete för att få med sig alla på tillväxtresan.

Nu är företaget väl riggat för en fortsatt tillväxtresa, med en styrelse som vet vilka förväntningar som ägarna har, en kapabel styrelse, som kan både styra och engagera VD och ledning. Och med nödvändigt kapital…

Behöver du stöd i tillväxtsatsningen så kan du som VD, styrelse eller ledningsgrupp även boka ett kostnadsfritt möte med Mats Jacobson (0733-118 228). Vi på Ahrens kan nämligen det där med tillväxt och har hjälpt hundratals företag förverkliga sina tillväxtdrömmar.

Mats Jacobson
Som VD i två IT-bolag har Mats varit med om två fantastiska tillväxtresor. I ett av bolagen dubblade han omsättningen 7 år i rad i den internationella telekommarknaden. Han brinner för att hjälpa företag med effektiv och fokuserad tillväxtstrategi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton + tre =