Är det ok att hata?

hate”Är det ok att hata?” Det var den raka frågan jag fick på en måndag förmiddag i december.

Nu var det så att jag hade jobbat under en längre tid med individen som ställde frågan. Så jag visste att det var lönlöst att köpa tid genom att ställa en motfråga eller svara undvikande. Här krävdes raka svar!

”Det är självklart ok att hata så länge energin som hatet frisätter kan omsättas till något positivt och i längden leder till en positiv utveckling för alla inblandande.”

Vi fortsatte diskussionen ett tag men lämnade frågeställningen kort därefter. Men den lämnade inte mig.

”Är det ok att hata?”- frågan har följt mig sedan dess. Jag har ältat, diskuterat, funderat och kommer fram till samma slutsats. Det måste vara ok att hata så länge hatet inte förtär en.

För vad är hat egentligen? Är det motsatsen till kärlek. Eller är det motsatsen till likgiltighet. Eller är det både och?

Jag har nog fastnad vid bilden att om man inte kan vara likgiltig inför en sak eller person så måste man älska den eller hata den. Självklart då med nyanser från lite grand till väldigt mycket. Självklart är då att tycka om eller inte tycka om någonstans på den skalan. Men måste såklart inte älska eller hata fullt ut.

Men är hat mot person verkligen ok. För mig är den det. Den är till och med en drivkraft om jag lyckas att använda känslorna på ett konstruktivt sätt. Men för det måste man erkänna för sig själv att man verkligen hatar den personen – bejaka känslan. Då går ilskan att hantera som kommer med hatet. Allt som denna hatade person gör eller inte gör utlöser ilska och ilska är för mig icke konstruktiv. Den hindrar klart tänkande. Så det gäller att ta kraften i ilskan och göra om den till något positivt – inte hämnd, inte kränkning.

För mig är hat mot person konstruktivt om jag kan använda kraften den frisätter för att frisätta kreativitet. Kreativitet till att finna vägar för att slippa hatet i framtiden. Kreativitet för att ge igen positivt – visa personen i fråga att jag lyckats mycket bättre än hon trots henne. Kreativitet för att hitta vägar att kunna skita i personen dvs vara likgiltig inför henne. För det måste vara det ultimativa målet – slippa hatet.

För det är ju det skrämmande. Folk känner när man hatar dem precis lika mycket som de känner när man älskar dem. Många gånger kan de kanske inte hjälpa att vi gör det ena eller det andra. Men alltid har de själva bidragit genom sitt agerande. Många gånger med eget hat. Så det gäller att inte ge igen med hat utan att ge igen med likgiltighet.

Så jag återkopplade efter helgdagarna till personen som ställde hat-frågan och sa: ”Det är ok att hata. Låt dem du hatar känna ditt hat men använd energin till något positivt för dig utan att det blir något negativt för den hatade. Då kommer du att kunna vända hatet till likgiltighet. Och likgiltighet är mycket enklare att hantera.”

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem + arton =