Att skapa marknad gynnar de ändliga resurserna!

Vi stöter ofta på frågor eller t o m direkta påståenden om att Tillväxt inte är förenligt med framtid. Man menar att tillväxt slukar ändliga resurser.

På Ahrens så förespråkar vi LUST, Lönsam, Uthållig, Snabb Tillväxt. Tillväxt som slukar en massa ändliga resurser blir knappast uthållig. Det ekonomiska systemet bygger på tillväxt. Utan tillväxt så fungerar inte vårt samhälle. Detta skulle då kunna bli en riktig dystopi. Men det behöver det inte bli.

Att skapa marknad ger tillväxt. En ny marknad som växer fram med nya produkter & tjänster ger en ekonomisk utveckling. Detta till skillnad om man bara tar marknadsandelar från varandra. Att ta marknadsandelar är ett nollsummespel.

Det skapas bl a nya marknader som just handlar om att utnyttja våra resurser optimalt. Ett exempel är biogas. Avfall konverteras från att vara ett problem till att vara en resurs som minskar uttaget av ändliga tillgångar. Biogasen skapar ett slam, en restprodukt som också behöver tas om hand. Här växer ytterligare en ny marknad fram. Ytterligare en marknad som gagnar naturen, det ekologiska systemet, hela mänskligheten.

Vi stöter ofta på frågor eller t o m direkta påståenden om att Tillväxt inte är förenligt med framtid. Man menar att tillväxt slukar ändliga resurser.

På Ahrens så förespråkar vi LUST, Lönsam, Uthållig, Snabb Tillväxt. Tillväxt som slukar en massa ändliga resurser blir knappast uthållig. Det ekonomiska systemet bygger på tillväxt. Utan tillväxt så fungerar inte vårt samhälle. Detta skulle då kunna bli en riktig dystopi. Men det behöver det inte bli.

Att skapa marknad ger tillväxt. En ny marknad som växer fram med nya produkter & tjänster ger en ekonomisk utveckling. Detta till skillnad om man bara tar marknadsandelar från varandra. Att ta marknadsandelar är ett nollsummespel.

Det skapas bl a nya marknader som just handlar om att utnyttja våra resurser optimalt. Ett exempel är biogas. Avfall konverteras från att vara ett problem till att vara en resurs som minskar uttaget av ändliga tillgångar. Biogasen skapar ett slam, en restprodukt som också behöver tas om hand. Här växer ytterligare en ny marknad fram. Ytterligare en marknad som gagnar naturen, det ekologiska systemet, hela mänskligheten.

Likt ringar på vattnet kan alltså nya marknader växa fram och ge tillväxt, ekonomisk & ekologisk(!) trygghet. Så låt oss fortsätta bygga vårt samhälle med LUST, Lönsam, Uthållig, Snabb Tillväxt!

Lennart pallLennart Bengtsson
Ahrens & Partners

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo + 20 =