Att växa handlar om att vilja!

Ägarna måste vilja och våga. Har man ett bra företag som man är stolt över borde steget till att börja växa inte vara så långt. Lite besvärligare kan det vara när det är flera delägare och det inte är en tillväxtinriktad majoritetsägare som kan ta beslut. Här måste man börja göra läxan. Kan man komma överens ägarna emellan om framtiden? En lösning kan vara att lösa ut en eller flera av ägarna som inte är pigga på en tillväxtresa. Värt att tänka är att om man idag har en bra lönsamhet, hur mycket roligare skulle det inte bli om man dubblat, tripplat etc med bibehållen eller t o m ökad lönsamhet?

När ägarna väl är överens så är det dags att skriva ett ägardirektiv. Detta är mycket viktigt. Vi ser allt för ofta där ägarfrågor tar stor del av både ledningsgruppens så väl som av styrelsens tid. Det blir ett sammelsurium. Man måste vara klar över vilken arena man är på och hantera de frågor som hör dit. Ägarfrågor i ledningsgruppen eller styrelsefrågor i ledningsgruppen etc bygger ingen tillväxt, bara kaos och oreda.

Ägardirektivet  är ägarnas uppdrag till styrelsen vad man vill att styrelsen skall göra företaget till, hur skall företaget se ut om tre, fem, tio år? Här gäller det att ha en styrelse som kan ta stafettpinnen och föra företaget vidare i utvecklingen. Viktigt är att ha någon eller några där som varit med om en tillväxtresa. En varningens finger för att plocka in folk från den traditionella industrin som inte växer. Att driva ett stort industriföretag som inte växer jämfört med ett snabbväxande företag är två helt olika saker. Risken är att industripersonen har en stor pondus och trumfar igenom ”traditionell industrilogik” vilket med största sannolikhet är förödande för det snabbväxande företaget. Det blir som att spela fotboll i en hockeyrink, ingen lyckad mix.

Precis som i styrelsen så måste det finnas tillväxterfarenhet även i ledningsgruppen. En handfull människor som verkligen kör företaget. 3-5 personer är en bra storlek både på styrelse såväl som ledningsgrupp. Större sammansättningar blir sega kommittéer. En liten grupp med människor som bidrar med viktiga saker för företaget. Att sitta i ledningsgruppen är ingen hedersbetygelse. Det är ett hårt och ansvarsfullt arbete!

När du kommit såhär långt har du byggt snabbväxarens ”treenighet” Ägare-Styrelse-Ledningsgrupp. Nu är det dags att förkunna ”tillväxtevangeliet”. Om det skall bli något springa av så måste springet ner i benen. ALLA måste veta vart man är på väg och hur man skall göra för att komma dit. Alltså måste ledstjärnan vara på plats och att alla jobbar efter den. Likaså måste de strategiska grundstenarna ligga där. Helt enkelt vad är det som skiljer er från era konkurrenter. Vad är det som gör att ert erbjudande är så mycket bättre? Dessa strategiska grundstenar ligger som en väg mot ledstjärnan.

En ledstjärna finns ju långt bort. För att tydliggöra vägen mot ledstjärnan så sätter man upp mål. Korta, mätbara, realistiska mål. Ett sätt att tänka när man sätter mål är att börja med det stora målet/ledstjärnan som man sedan bryter ner i en process. Helt enkelt vad är det vi gör för att ta oss mot målet? Det finns en formel för detta A x K = R. Aktiviteten x Kvaliteten = Resultatet. Det är lättare för folk att förhålla sig till korta processorienterade mål än det jättestora i horisonten. Ett mål skall trigga och sporra. Därför mätbart och tidssatt!

Ett staket sidan om för att folk skall hålla sig på rätt väg. Staketet består av företagets värderingar. Med värderingarna som en kompass i magen kan beslut tas snabbt utan att gå upp en eller flera nivåer för att bli godkända av någon chef. Alla beslut blir kanske inte 100% rätt, men oftast tillräckligt rätt. Ofta är det viktigare att beslut tas och att det händer något istället för att det hamnar i långbänk.

Vad hindrar dig?

Tror du inte på ditt företag? Vågar du inte? Är du bekväm? Är du en fet katt?

Är du intresserad av att veta mer så har vi ett seminarium tillsammans med SEB Banken Malmö i ämnet 17 juni 08.30-10.00. Anmälan: lennart@ahrens.se

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × två =