2013! Dags att avliva tillväxtmyterna!

mythbustersAlla pratar tillväxt. Och snabbväxare har blivit ett allmänt vedertaget begrepp, även i den rosa tidningen. Alla vet också att man springer fortare om man tar längre steg och sätter ner fötterna oftare. Vad hjälper den kunskapen om man inte vet hur?

Tillväxt i Sverige får vi om vi har a) fler företag och b) företag som växer och anställer fler. För att förstå hur måste man få ner fötterna i verkligheten. För åkta tillväxt måste vi skapa som framgångsrikt konkurrerar med företag i t.ex. USA, Japan och Kina så att vi får mer intäkter till AB Sverige. Vi kan inte endast växa i Sverige. Först efter vi har vuxit ut ur Sverige då har vi en större kaka att beskatta och fördela.

För att skapa ett klimat där tillväxtföretag föds och frodas måste vi förstå hur tillväxt skapas. Och då behöver vi bryta några oskrivna ”sanningar”:

Uppfinningar skapar inte tillväxt
Tjänsteföretagen är inte framtiden
Välj inte mellan tillväxt eller lönsamhet
Skatter är inte ett hinder för tillväxten. 

”Uppfinningar skapar inte tillväxt”
Det hävdas ofta att basen för vår nations framtid är att vi bibehåller innovationsklimatet, ökar antalet patent, utvecklar nya tekniker (se senaste utspel från S den 5/1 om att vi skall ha ett innovationsråd ledd av Statsministern). Referenserna är ofta AGA-fyren, Alfa-Laval, Tetra Pak med mera.

Verkligheten bakom Sveriges och all världens tillväxtföretag är att de med mycket få undantag har lånat mer än fyra takter från andra företag och gjort produkten till sin, ofta genom att förenkla, förbilliga, förpacka och hitta den ideala kundgruppen för den. Innovation bör ersättas av kombinnovation, dvs. att hålla ögonen öppna för produkter, tekniker och koncept och låna några takter från olika håll för att skapa ett unikt erbjudande.

”Tjänsteföretagen är inte framtiden”
För 100 år sedan var persontransporten, skotillverkning, hushållsarbete och jordbruk tjänsteföretag. Men kusken, skomakaren, tjänstefolket och skördelaget har ersatts av bilar, färdiga skor, tvättmaskiner och skördetröskor. Vi skulle inte ha råd med något annat. 00-talets Internetkonsulter har på samma sätt i huvudsak ersatts av standard programvaror som med ett minimum av adderade tjänster ger samma funktionalitet till en väsentligt lägre kostnad.

Räddningen för många tjänsteföretag är den snabba utvecklingen. När det kommer ett nytt krav eller en ny teknik, som millennieskiftet eller appar, vem kan då tillfredställa behovet snabbast? Jo, tjänsteföretagen. Därför har vi sett en explosion av tjänsteföretag de senaste 15 åren. Bilden har förstärkts av trenden att outsourca . Över en längre tidsperiod är trenden istället tvärtom. Vi går från tjänstesamhället till ett produktbaserat samhälle, där produkten och tjänster lever i symbios med varandra.  Vi måste ägna mer kraft till att internationellt konkurrera med produktifiering av det som idag är tjänster, som när ASEA-robotarna lanserades när vi hade skyhöga industriarbetar löner för 20-30 år sedan. Det är nya Tetra Pak, IKEA och Gambro som blir ryggraden för framtiden. 

”Välj mellan tillväxt eller lönsamhet”
Den här oskrivna sanningen är förödande, nästan lika farlig som Jantelagen. Om Jantelagen håller tillbaka drivkraften att lyckas så sätter myten om att tillväxt = olönsamhet definitivt stopp för många företags ambitioner att växa. Det finns möjligt tre fällor där tillväxten drar ner lönsamheten: Kostsamma innovationer, att börja från början. Förvärv eller prisdumpning för att konkurrera. Dålig strategi och ledarskap.

Varför hör vi inte så ofta om företag som växer med hög lönsamhet? Skälet är enkelt: De vill inte väcka sovande björnar. Bevis? Vilken del av Swedish Match är det som tjänar mest? (Rätt svar: Den snabbväxande snusdivisionen) När tjänade IKEA, Gambro, Besam med flera mest pengar? (Rätt svar: När de växte som mest.)

Bygg rätt grund från början, så tjänar ni pengar hela vägen. Nischade, fokus på kundsvordomar, produktifiering av tjänster är några av de byggstenar som måste till. Men tvärtemot det som lärs ut på högskolorna så skapas inte tillväxtstrategier vid skrivbordet. De växer successivt fram efterhand. IKEA, H&M och många andra startade inte med den strategi som sedan har skapat tillväxten och  lärt sig det som innovationsföretagen ofta försummar, SÄLJ!.

”Skatter är ett hinder för tillväxten”
Bengt Johannisons analys av Gasellföretagen (2004), visar att grundarens motiv till att starta företaget inte primärt var pengar; de ville förverkliga en idé. Det har de gjort trots de etableringshinder som finns. Och igen av de sensate rapporterna om tillväxthinder nämner skatter som ett sådant. Men många fler skulle nog ta steget om vi tog bort lite trampminor och taggtråd, det vill säga de skatter och regleringar som hindrar företagsstartare och företagsbyggare. Men bolagsskatten och skatt på utdelning, som det debatteras flitigt och nu all vill sänka mer än de andra, hör inte dit. Beskattning av utdelning är tvärtom positivt för ett företag – då lockas inte ägarna att ta ut det kapital som tillväxtföretaget så väl behöver för att satsa på nya produkter och nya länder. Om vi tog bort löneskatten på reella nyanställningar det första halvåret för mindre företag och därmed den spärr som hindrar många från att börja växa så ger det mer än statens alla riskkapitalsatsningar och lokaliseringsbidrag. Om vi tillät arbetstagare att skattefritt avsätta pengar till en grundplåt för att starta företag skulle vi få fler överlevnadskraftiga företagsetableringar. Företag som kan växa och med nyanställningar och vinster finansiera det skattebortfall för staten som den skattefria avsättningen innebär.

Att ta död på oskrivna sanningar är ett otacksamt uppdrag.

Ja, jag vet att de flesta av er struntar i politiken och ägnar er kraft där ni kan se konkreta resultat, men ta några minuter och bidra till diskussionen här!

Även i en global värld är det här i Sverige vi lever, det är här våra barn växer upp och kanske vill starta ett företag i en framtid. Vi lägger grunden för det redan idag.

Lars Diethelm - 2010Lars Diethelm

Ahrens & Partners

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

16 + 2 =