Behöver du en ledningsgrupp?

Ledningsgruppen är något av det mest mytomspunna i företaget. Det är prestige att sitta med i den. Behöver ett företag ha en ledingsgrupp?

Nej, det är inget som ett företag måste ha. En fråga som är viktig att ställa sig innan man formar en ledningsgrupp är vad är syftet med den. Har man då funnit ett bra syfte för ledningsgruppen så kommer nästa fråga: Är ledningsgruppen ett besluts- eller diskussionsforum?

Med svar på dessa båda frågor kan man börja bygga sin ledningsgrupp. Vem skall ingå och hur många skall man vara är nästa frågor som måste lösas i detta ”Quizz”. Vår erfarenhet är att en handfull, dvs 3-5 personer är väl fungerande storlek. Du kan få ett dynamiskt team. Är man fler blir det lätt en kommitté istället. Dessutom är det lättare att kalla hop ett litet team än om du skall synka en hel flocks almanackor.

Vi vet att är man ett större antal i en ledningsgrupp så kristalliserar sig ut en liten, informell, grupp som i verkligheten är dem som kör bolaget. Vi på Ahrens ser det som mycket rakare och ärligare att man har den verkliga, lilla, ledningsgruppen tydlig och väl definierad. Sedan kan man ha en större informationsgrupp.

Vem skall då sitta i ledningsgruppen. Lite kontroversiellt kanske, men vår erfarenhet visar att platserna där inte är knutna till en viss befattning eller titel. Dels måste personerna som ingår i ledningsgruppen ha olika personliga egenskaper. Rekryterar man bara kopior av sig själv så blir det inte speciellt mycket åka av. En bra mix av ordningsmän och blåslampor, strateger och praktiker etc (en person kan ha flera olika roller).

Ledningsgruppens utmaningar varierar över tiden, därför måste man kunna byta ut medlemmar under tidens gång. Därför är det viktigt att ställa frågan/visa tydligt vad var och en förväntas bidra med. Tydligheten med vad var och en skall bidra med gör det också lättare att identifiera när och vem som skall bytas ut. Är det man bidrar med inte högt på agendan och man inte kan fylla ett annat mer aktuellt behov, ja då är det dags att ta ett steg åt sidan och släppa in nästa kraft.

Ledningsgrupp är inget hokus-pokus. Det gäller att vara klar med vilket syfte man har med den och sedan med stort förstånd bygga den och skapa Teamet! Lyft blicken och skåda framåt vilka utmaningar ni kommer att stå för. Känner du att du behöver en ledningsgrupp för dessa utmaningar. Bygg den då enligt denna metodik, då har du stor möjlighet att lyckas!

Lennart Bengtsson
Ahrens & Partners

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × 4 =