Blåslampor, Fritänkare, Strateger och Humanister – den vassa ledningsgruppen.

Ledningsgruppen, denna mytomspunna sammanslutning. De flesta företag har ledningsgrupp, mer eller mindre uttalade. Omfånget allt från en knapp handfull ledamöter till busslaster. Att sitta i ledningsgrupp ger status till individen. Men den verkliga nyttan är vad individen bidrar till företaget. Den nyttan som företaget behöver kommer att variera över tiden. Därför är det naturligt att byta ut ledningsgruppsmedlemmar. En plats i ledningsgruppen är inget livslångt uppdrag.

Med detta resonemang faller även det som är brukligt, att vissa funktioner skall vara representerade i ledningsgruppen. Att fokusera är vad den tilltänkte individen skall bidra med, tillsammans med dennes personlighet. ’

Viktigt är att man har ett antal olika personligheter representerade. I Ahrens modell så identifierar vi nio olika personligheter: Blåslampa, Humanist, Ordningsman, Strateg, Säljare, Praktiker, Expert, Fritänkare och Dirigent. För att få dynamik och driv i ett team så måste dessa personlighetsdrag vara representerade och balanserade.

En person kan ha flera av de olika dragen. Ett par tre är inte ovanligt. Så en grupp av tre till fem deltagare är optimalt enligt våra erfarenheter från snabbväxande, lönsamma företag. En handfull olika personligheter som tillsammans bildar en helhet. Likt ett bilbatteri så skapas det energi mellan polerna. En energi som kan kanaliseras ut i företaget genom personernas gemensamma värdegrund. Precis som med ett bilbatteri så kan det ”gnistra” emellanåt. Men den gemensamma värdegrunden förhindrar explosion och härdsmälta.

Men om nu inte alla olika avdelningar är representerade, hur gör vi då med information som ska förmedlas?

Jo, då har man en informationsgrupp. Klart uttalad att det är en informationsgrupp. Den gruppen kan vara större än en ledningsgrupp. Vår erfarenhet visar att gör man inte denna indelning så blir den så kallade ”ledningsgruppen” en informationsgrupp i praktiken. Ledningsgruppen, den grupp som i verkligheten ”kör” företaget är en informell grupp med VD och några ”edsvurna” runt henne/honom.

Den Ahrenska uppdelningen ger en ärligare och rakare bild över hur företaget styrs egentligen. Då blir det också lättare att både individ och hela företaget förstår respektives uppdrag och vad som förväntas.

Vi på Ahrens har hjälpt till att bygga ett stort antal ledningsgrupper med ett mycket bra resultat, så vi vet att detta fungerar. Det är inget hokus-pokus utan skarpa verktyg och metoder som gör att den skarpa ledningsstrukturen kan skapas.

 

Lennart Bengtsson
Ahrens University

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

14 − 13 =