Därför står du stadigast på ett ben!

Det finns en utbredd vanföreställning att det är säkrast att ha äggen i olika korgar. Alltså att man skall ha flera olika verksamhetsgrenar för att ha en trygg tillvaro. Ju fler ben att stå på desto stadigare. Tja det låter ju vettigt. Men varning det är en chimär, en villfarelse!

Under de snart tjugofem år som vi har forskat på och arbetat med företag som växer snabbt och lönsamt så är de hårt nischade. Detta ser vi inte minst när vi arbetar med Snabbväxarlistan. En lista som vi i år presenterar för tjugonde året. Företag som har funnits i minst sju år. Omsätter minst 60 miljoner och har minst 60 anställda och har lönsamt vuxit med minst 25% om året under de senaste sex åren. Listan 2013 toppades av Klarna som vuxit med dryg 115% per år i snitt! lönsamt,!!! De jobbar bara med en sak. Betalningar vid internethandel. Alltså mycket smalare än banker som annars gärna vill jobba med detta. Tvåan, Logent, som fokuserat jobbar med logistikbemanning och har lönsamt vuxit med över 103% i snitt under de senaste sex åren. Trean, APQ EL, som lönsamt vuxit med i snitt nästan 99% i snitt under de senaste sex åren jobbar fokuserat med elinstallationer. Det är bara att fortsätta läsningen på listan. Rad efter rad visar att de som lyckas är starkt fokuserade.

Andra mer kända företag som fortsätter att skörda framgångar som också visar på att det är fokusering som befrämjar framgång är till exempel Axis som blivit världsledande på nätverkskameror. Detta framför ”små” diversifierade kollegor som tex Sony. QlikTech som skördar stora framgångar världen över och utmanar företag som SAP och Oracle. QlikTech jobbar med att sammanställa data från olika databaser.

Det kan låta paradoxalt, men stadigast står man faktiskt på ett ben. Lägger du all kraft och fokus på ett område så är också möjligheterna att bli framgångsrik stora. Speciellt om du har förmågan att vända på logiken och tänka utanför boxen. Alltså bättre att vara en smart ”Einbein” istället för en defokuserad tusenfoting som snubblar runt med sina många ben!

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 + 13 =