Visa upp den osynliga balansräkningen!

En osynliga balansräkningen

I min värld finns det bara en balansräkning. Men den består av två delar. En synlig del och så en osynlig del.
Den synliga delen kan du för varje företag hitta på nätet, i årsredovisningar osv. Den osynliga delen däremot visas inte – i alla fall inte i vårt avlånga land.

I den synliga balansräkningen så ser vi tillgångar, skulder och eget kapital. Tillgångarna krävs för att leverera vår affärsmodell. Skulderna och eget kapital krävs för att finansiera affärsmodellen. Så långt är vi överens, utgår jag ifrån.

Det som inte syns i den synliga balansräkningen är de immateriella tillgångarna, de tillgångar som är en integral del i affärsmodellen, en del som tillåter vissa företag att tjäna mera pengar än andra.

Vad är ert varumärke värt?

Varumärken är immateriella tillgångar som inte tas upp till sitt fulla värde i balansräkningen. Nu kommer du säkert att säga att de visst kan finnas med som t.ex. en del av redovisat goodwill. Och jag håller med att den finns med där, men den är osynlig där också. Hur stor del av goodwillen utgörs av varumärket? Det är inte redovisat. Inte i Sverige i alla fall.

I vårt land är det bara tillåtet att redovisa varumärkesvärdet i balansräkningen vid en väldigt speciell affärshändelse som tyvärr också är bolagets sista. Endast vid en likvidation får man redovisa varumärkesvärdet. Man kan undra varför.

För det första är det är förhållandevis lätt att räkna fram ett värde. Ett enkelt sätt är att utgå ifrån att avkastning på totalt kapital är summan av avkastning på materiella tillgångar och avkastning på immateriella tillgångar. Med detta som utgångspunkt så är det bara att räkna på det som är synligt, dvs avkastning på totala tillgångar och avkastning på materiella tillgångar och subtrahera. Nu har du avkastning på immateriella tillgångar och kan räkna baklänges. Hur lätt som helst, eller hur? Lite grov kanske men den funkar.

Som tur är så finns det mer sofistikerade metoder och det finns till och med en ISO standard. Så det finns ett standardiserat sätt att räkna fram ett varumärkes värde som redan idag används vid t.ex. transaktioner och tvister.

Samma ISO standard (ISO 10668 för er som vill kolla upp den) skulle kunna användas för att på ett strukturerat sätt redovisa värdet på företagets varumärken och därmed underlätta för alla att bättre kunna bedöma företagets värde.

Nya krav på att redovisa en varumärkesvärdering

Så varför görs det inte i Sverige? Varför redovisas inte varumärkens värden öppet och transparent? Och varför räknar inte alla bolag fram ett varumärkesvärde som skulle hjälpa dem i allt från strategiska beslut till resursallokering?

I det första fallet så är det försiktighetsprincipen som slår till. Det vi inte känner tar vi inte i. Och ISO standarden är ju bara några år gammal. Men det kommer att ge sig.

I det andra fallet är det värre. Där handlar det om inget annat är kompetensbrist. Och den tar som bekant längre tid att jobba bort.

Om 10 år så kommer alla noterade företag vara tvungna att öppet redovisa en solid varumärkesvärdering. Men redan idag skulle du vara behjälpt av att ha en solid värdering på ditt varumärke. Om inte annat för att veta hur du skall allokera dina resurser rätt. Så vänta inte, ta tag i det.

 

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × fyra =