Ingen tycker om en feg chef!

Det finns numera undersökningar om allt och nästan alla. En av de senaste jag läste var vad anställda tycker minst om hos sin chef. Och etta på listan blev ”feghet”. Ingen tycker om fega chefer var undersökningens mediala tolkning.

Personligen tycker jag att detta är helt fel tolkning. Många tycker säkerligen om sin chef även om chefen är feg. För det måste inte vara fel att vara feg. Många gånger är det mer rätt än fel att vara feg.

Jag kan till och med sträcka mig så långt som till att säga att de som tycker att chefen är feg är antagligen än fegare. För vem stannar kvar om de är missnöjda med chefen: de fega anställda.

Nu skall detta inte bli en tävling i vem som är fegast. Låt oss istället fokusera på varför chefer upplevs som fega.

Jag ser tre huvudanledningar:

  1. Chefer avvaktar med att ta beslut – de vågar inte ta beslutet
  2. Chefer säger inte emot sina chefer – de vågar inte ta fighten
  3. Chefer säger inte ifrån när det gäller sina anställda – de vågar inte säga ifrån

Den gemensamma nämnaren är att de inte vågar. Och de vågar inte för att de inte är trygga. Och de är inte trygga för att de är rädda för konsekvenserna, rädda att de gör fel.

Så det som de anställda egentligen retar upp sig på gällande sina chefer är när de är rädda och när de på grund av av sin rädsla inte tar beslut och inte säger ifrån.

Rädsla är dock ett mycket starkare ord än feghet. Rädsla är alltid förknippad med fara. Om allt är som det skall vara så slipper vi att vara rädda för någonting som inte är farligt. Men det finns folk som är rädda för saker som de egentligen inte måste vara rädda för.

Om man inte tar beslut och inte säger ifrån uppåt eller neråt så beror det på att man ser sin egen position vara i fara. Jag kan förlora på att göra någonting. Det spännande ordet är ”kan”. Kan indikerar en sannolikhet. Bedömning av sannolikhet bygger på tidigare erfarenheter. Och erfarenheterna är från samma eller en liknande verksamhet. En osund verksamhet.

Så fega chefer verkar i osunda verksamheter skulle man kunna konkludera. Men det är kanske att dra det lite för långt. Det finns väl fega chefer även i sunda verksamheter. Eller?

 

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv + 6 =