Ge för hel**te inga nyårslöften!

Broken-Promises (1)Blev idag, på nyårsdagen, tillfrågat vilka nyårslöften jag har. Mitt svar blev som varje år: INGA!

Jag vet inte var denna tradition med nyårslöften kommer ifrån men den är ingenting som jag kan ta till mig. Jag gör istället nyårsplaner.

Nyårsplaner skiljer sig vid första anblicken kanske inte så mycket från nyårslöften: både innehåller en målsättning att nå vissa, definierade förändringar. Och när det gäller löften så är det oftast till det bättre det skall vända. Men vid en noggrannare granskning framstår skillnaderna mellan planer och löften.

Nyårsplaner innehåller, som ordet ”plan” antyder, en komponent av struktur om hur målsättningen skall nås. Dessutom finns det en uppskattat sannolikhet till framgång – för hur många av oss gör planer som man från början vet att de kommer att misslyckas.

Men vänta nu: kanske är det dessa planer som från början är dömda att misslyckas som vi kallar för löften. Alla dessa nyårslöften som alla vet att de aldrig kommer att nå.

Och det är kanske därför jag inte kan göra några nyårslöften: för varför skall jag planera för någonting som jag inte kommer att genomföra. Känns som waste of time.

”Vad är då dina nyårsplaner” – fick jag som följdfråga.

Samma som i fjol: ”att förverkliga fler företags tillväxtdrömmar”. Det har gått fantastiskt under 2013 och kommer det kommer att vara tufft att lyckas ännu bättre under 2014. Men det har jag ju planerat för.

Inga löften – bara planer.

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × fyra =