Ge värdeorden en mening!

Det pratas ofta om värderingar och hur viktiga de är för företaget. Men allt för många tror att man kan lösa det med en Quick-fix! Men bra värderingar som inte bara är accepterade utan adopterade av alla på företaget kräver ett målmedvetet arbete.

Vilka värderingar driver företaget? Floskler och CBS (Corporate bullshit) är absolut förbjudna om man vill lyckas med sitt värderingsarbete. Försök heller inte ”klä bruden” i någon fantastisk utopiskrud som inte rimmar med företagets kropp och själ. Värderingar som håller finns i vardagen. Svårigheten är att hitta dessa och lyfta upp dem. Men övervinner man dessa svårigheter så glimrar där små guldkorn, precis som i guldletarens vaskpanna. Äkta genuina guldkorn i form av trovärdiga, adopterade, värderingar!

Som bekant kan ett ord ha många olika betydelser. Alla affischer, skärmsläckare, flashiga foldrar från reklambyrån behöver inte betyda något. Det är hur man lever värderingarna som styr hur de blir. Alla chefer är symbolbärare. Lever inte värderingarna, så lever ingen upp till dem. Det är viktigt. En chef är synlig 24/7/365. Privat och på jobbet. Du är ett föredöme hela tiden.

Viktigt är också att ge värdeorden en innebörd. Att så fort tillfället ges lyfta de goda exemplen och knyta dem till respektive värdeord. Exemplifieringen är viktig. Lägg det på rutin, detta är ett ständigt pågående arbete, ”a-never-ending-project”.

Inom Ahrens har vi hjälpt många företag att lyckas med sina värderingar. Rätt arbetet så blir de ett oerhört effektivt styrmedel. Tar man för lätt på värderingar och dess värde så kan det få digra konsekvenser. Vi har sett båda ytterligheterna och det mesta däremellan. Så lyssna på coachen: slarva inte med värderingarna. Arbeta genom dem med personalen. Ge värdeorden rätt tolkningar. Då får du en ”joystick” som du kan styra ditt företag med.

Lennart Bengtsson
Ahrens University

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × två =