Grow or die – varför företag måste växa

Vill du växa? De flesta skulle enligt vår erfarenhet svara ja på den frågan. Det är få företag som aktivt har som mål att INTE växa eller att minska i storlek. Det finns flera skäl till varför tillväxt är viktigt. Det är ett kvitto på att ni gör rätt saker, att fler och fler kunder vill ta hjälp av er och att ni gör ett bra jobb. Och så är det viktigt för motivationen hos medarbetarna.

Den sista aspekten pratas det inte så ofta om, men den är nog så viktig, inte minst för att lyckas med tillväxten…

Det är resan som motiverar, inte målet

Undersökningar visar att de flesta, drygt 73% faktiskt, är oengagerade på jobbet. Inte aktivt motarbetande (11%), bara oengagerade, men trots allt 3/4 delar av personalstyrkan. Men varför?

Ny forskning visar att det som motiverar människan är inte att nå målet. Det är vägen till målet, själva resan. När de får bidra till att staka ut vägen, bidra till att komma framåt, kanske bara får vara med på resan, då blir de engagerade. Att vara på väg, tillsammans, är viktigare och mer stimulerade än att nå målet. För då blir det tomt.

Detta är lätt att förstå när vi väljer en annan arena är arbetsplatsen. Ta vilken sport som helst. När målet nås, till exempel ett mästerskap, så blir det tomt. Då måste man ladda om. Det är resan till mästerskapet som är det spännande. Att vinna det är såklart kul men vi alla vet att denna glädje är kort jämfört med hur roligt vi har haft under tiden dit.

När det inte sker någon tillväxt, eller när en tillväxtperiod tar slut, så tar företagets utveckling slut. Och när företagets utveckling tar slut finns det ingen resa till en destination som alla vill komma till. Så borta är engagemanget. Borta är glädjen och borta är lusten att göra ett ännu bättre jobb.

Och det står ingen ut med i längden. Några slutar. Många stannar, oengagerade. Och de få som stannar och är engagerade (16% i genomsnitt!) börjar starta sin egen utveckling, som spelar roll för dem och där de kan påverka. Tyvärr oftast inte där det är bäst för företaget och tyvärr oftast okoordinerat med resten av verksamheten. Suboptimeringen tar fart, silon blir större och starkare, inget hänger ihop längre, företaget stagnerar. Men alla är stressade och ingen är glad. Och de flesta hänger bara på och förblir oengagerade.

En motiverad organisation

Sedan finns det förstås de som gärna slipper det kaos och den oreda som tillväxt innebär och inte trivs i en snabbväxarmiljö. Och man kan diskutera vilken tillväxttakten ska vara. Här skiljer sig målen och incitamenten. Det finns bevis för att företag som växer snabbt lyckas bättre än ”slöväxarna”. Men det är onekligen mer krävande att växa snabbt.

Vissa entreprenörer vi träffar är nöjda med en ”lagom” tillväxttakt. Och i perspektivet ”en motiverad organisation” så räcker kanske det, så länge som det sker en positiv utveckling.

Vår slutsats är att tillväxt och utveckling är viktigt, inte bara av ekonomiska skäl, utan för att behålla en hög motivation i organisationen.

Och det enklaste sättet att skapa positiv utveckling är när alla tillsammans får göra mera av de som de tycker är meningsfullt. Bara det i sig skapar tillväxt.

 

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

10 + 16 =