Ha inte ägarna i styrelsen!

Många hattar 2Vi råkar ofta på företag som startats av några personer, ett par tre kompisar som slog sig ihop. Sedan har man lyckats skapa en bra affär och plötsligt är man inte det lilla företaget längre.

Efterhand som åren går så utvecklas man. Det är inte säkert att man utvecklas lika. Det är inte ovanligt att kompanjoner utvecklas väldigt olika. Man får genom det olika perspektiv på tillvaron och olika ambitioner med företaget. Så har man en mer eller mindre allvarlig ägarkonflikt under uppseglande.

Hur undviker man då detta? Att helt svära sig fri från konflikter är en utopi. Men man kan avsevärt minska risken. Kom i en tidig fas överens om vilka ambitioner man har med företaget. Denna överenskommelse kan sedan även fungera som ett ägardirektiv till styrelsen.

Ta också och väl definiera era roller. Att ha en tydlig rollfördelning er emellan är viktigt. Insikten om att bara för att man är ägare så ger det inte automatiskt en plats i både ledning och styrelse. Sitter samma personer i både ledning och styrelse så kräver det ingen större insikt för att förstå att då är den ena instansen överflödig. Ett tänk som man skall ha med sig i detta är att se till vad företaget behöver och hitta personer som kan bidra med detta. Vad där står för titel på visitkortet är irrelevant. Det är personen som bidrar till företagets utveckling, inte titeln…

Så jobba efter strukturen: ägarforum-styrelse-ledning. Som ägare är sitter du i ägarforumet.  Att du är ägare ger dig inte fribiljett till varesig styrelse eller ledningsgrupp. Ofta är en av ägarna VD. Denna är föredragande i styrelsen, men behöver alls inte vara en medlem i den. Vilken VD skulle vara bekväm med att ha en styrelseledamot i ledningsgruppen? Tre olika forum, tre olika hattar. Var noga att välja rätt hatt så att den passar dig och företaget.

Lennart pallLennart Bengtsson

Ahrens & Partners

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

4 kommentarer

 • Gunnar Vidén, ägare o vd G Vidén Konsult AB skriver:

  Jo, gärna en ägarrepresentant i styrelsen!

  Du har rätt att man skall skilja ägar- styrelse och ledarrollen.
  Duj har rätt att ett ägardirektiv skall finnas.
  Men Du har fel när Du vill utesluta ägarna helt ur styrelsen. Varför?
  Ägarrepresentanten kan direkt ge feedback om något i direktivet är otydligt.
  Ägarrepresentanten kan också direkt avgöra om någon ny aspekt kräver kompleteringar av direktivet.
  Ägaren kan direkt bekräfta om de står bakom och vill stödja en ny idé eller ej.
  I dagens komplexa värld med ofta snabba beslut får man då till stånd en bättre affärsmässighet.
  Jag stöder detta både på erfarenhet men också observationen att riskkapitalbolagen jobbar så – alltid en ägarrepresentant och därutöver de som tillför övrig behövlig kompetens.

  • Elitaren skriver:

   Bra att vi är överens om att det är tre olika spelplaner där man spelar tre olika matcher, Ägare-Styrelse-Ledning. Problemet som vi råkar ut för är att bara för att du är en av ägarna så skall du sitta i styrelsen. Dessutom så kanske du är operativ i bolaget och sitter i ledningen. Helt plötsligt har du tre olika hattar. Hur säkerställer du då att du representarar respektive hatt i respektive forum? För mig är det ingen självklarhet att ägaren/ägarna skall sitta i styrelsen. I styrelsen så väl som i ledningen skall sitta personer som bidrar med något viktigt för bolaget. Titeln i sig bidrar inte utan det är ju personen bakom. Finns det då andra som kan bidra mer än ägaren/ägarna så skall man hellre ta in dem i styrelsen. Det får inte bli så att man inte vågar ta bort folk ur styrelsen så att den bara växer i omfång. En bra storlek på ett effektivt team räknar man på ena handens fingrar. Blir den större blir det oftast en kommitté där det sedan utkristalliseras en liten grupp som blir den egentliga styrelsen

 • Lars Jakobsson skriver:

  Hej
  Är inte ett av våra största problem att vi saknar ägarna i bolagsstyrelsena, vilket innebär att anställda tjänstemän styr bolagen utan att behöva riskera sina egna pengar.? Jag tycker förslaget att inte ha ägarna i en styrelse verkar oklokt. Vad säger att en anställd VD eller icke-ägare på något sätt skulle vara mer professionell och driva bolaget i den riktning som är bäst? Ägardirektiv är viktiga ja- men hur skall man kunna påverka att bolaget operationellt drivs i enlighet med ägardirektiv, om man som ägare inte sitter i styrelsen?

  Mera aktiva ägare borde styrelser och VD:ar önska sig inte mindre.

  • Elitaren skriver:

   Det finns många aspekter på hur man bygger en styrelse. Visst är min bloggartikel tillspetsad. Men man måste kunna ifrågasätta allt. Även att det kanske inte är riktigt att ha ägarna i styrelsen. Det finns bolag som har vuxit från ägarna. Helt enkelt är det kan det vara ”fel ägare” till bolaget. Ägaren har inget, eller mycket lite att tillföra bolaget. Då är det enligt mitt förmenande bättre att ersätta vederbörande med en kraft som kan tillföra värdefull kompetens till styrelsen. Man skall helt enkelt inte dela ut ”fribiljetter” till styrelsen. Alla som skall ingå i styrelsen skall göra det på grund av sina kompetenser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × 3 =