– Hur mycket kan man växa? – Hur långt är ett snöre?

En av de vanligaste frågorna jag får när det gäller företags tillväxt är hur stor man kan bli innan man slutar växa. Hur långt är ett snöre? Frågan är fel ställd, även om man självklart måste slåss allt hårdare mot byråkratispöket ju större man blir. Självklart finns det också en begränsning någonstans när all världens potentiella kunder har köpt produkterna och/eller tjänsterna man erbjuder, men många företag slutar växa långt innan de kommer dit.

IT-världen har sett ett antal företag utvecklas till giganter innan de slutade växa. IBM växte i decennier och var den som satte datorn på världskartan. Digital Equipment växte i skuggan av IBM till över 110 000 anställda innan de gick in i väggen. Apple, Cisco, Nokia – exemplen är många.

Men om storleken inte är det som knäcker dem, vad är det då? ”Marknaden viker” är standardsvar nummer två. Visst vek marknaden för stordatorer, men IBM var ju inte av någon högre makt förbjudna att satsa på ”minidatorer”, som konkurrenterna Digital, DG m.fl. gjorde. IBM satsade, men för sent. På liknande sätt kunde ju Digital ha gjort vad Compaq, Sun m.fl. gjorde. Compaq kunde gjort Dell’s resa.

Nej, problemet ligger på ett annat plan. Tillväxtens inneboende giftpiller är att ”framgång inte bara föder framgång”. Framgång föder också arrogans och självbelåtenhet, en känsla av att man ”egentligen inte har några konkurrenter” och att man har valt den enda, rätta vägen.

 Så vad gör då de som växer och växer och växer, till synes oberörda av storlek, vikande marknader och aggressiva konkurrenter? Svar: De är aldrig nöjda. Hur bra de än är så söker ledningen ständigt efter områden där man kan bli bättre. Det är som att hindra en allt stridare vårflod från att dränka omgivningen – man måste ständigt se efter var den kan tänkas bryta igenom och bygga på barrikaderna innan vattnet tar sig över dem. Minsta rännil måste åtgärdas innan den växer till ett hål som inte går att täta i efterhand.

Ett exempel är hur ledningen i Microsoft såg på Google. Istället för att avfärda dem med att de ”bara är en sökmotor”, att ”de har haft tur” eller andra förklaringar som säkert många Microsoftanställda har fabricerat, ställde sig ledningen upp och pekade på Google som en värdig motståndare som måste tas på allvar. Och samtidigt pekade de på brister internt i Microsoft som måste åtgärdas.

Det är det synsättet som gör att man kan växa år efter år efter år. Det vi kan lära av är attityden. Tänk så många framgångsrika, globala IT-företag vi skulle ha i Sverige idag om ”aldrig nöjda” –synsättet hade fått utrymme på 90-talet. Tänk så många globala IT-företag vi kommer att ha om 20 år om dagens framgångsrika företag klarar det: Att både vårda framgångskulturen och elda på med nya produkter och tjänster och samtidigt inte dras med i hyllningskören utan ta helikoptern upp, se över var dammarna håller på att rämna och dyka ner på svagheterna.

Det finns hjälp att få. Det finns fortfarande några journalister kvar som ägnar sig åt undersökande journalistik. Det finns fortfarande konsulter kvar som inte låter sig prostitueras, som ger den osminkade bilden även om den ogillas av ledningen. Det finns säkert sanningssägare internt. Släpp fram dem. Gör inte som gamla kejsare som dödade budbäraren. Hylla dem, visa organisationen att stolthet och självkritik är två vänner som kan gå sida vid sida.

Då kanske ditt företag tillhör de få som fortfarande växer om 20 år. Trots byråkrati och vikande marknader.

Thomas Ahrens

Mats Jacobson
Som VD i två IT-bolag har Mats varit med om två fantastiska tillväxtresor. I ett av bolagen dubblade han omsättningen 7 år i rad i den internationella telekommarknaden. Han brinner för att hjälpa företag med effektiv och fokuserad tillväxtstrategi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 1 =