Kapital vs entreprenörskap!

Igår så mötte jag en entreprenör. På en handfull år hade han byggt upp ett företag var en av två dominanter i sin bransch. Efter några tuffa år så började lönsamheten komma riktigt bra. Som lite extra krydda så hade konkurrenten gjort en propå om att fusionera företagen. Även om företagen var lika stora så var det skillnader också. ”Vårt” företag, ”A” var ungt och modernt i sitt ledarskap och kultur. Det andra företaget ”B” var flera generationer gammalt. ”A” hade ny teknik som inte ”B” hade. ”B” hade däremot en ägare som hade ”obegränsat med pengar”, alltså en förmåga att finansiera. Företag ”A” hade en delägare som gärna ville göra en exit så snart det bara gick. Denna delägare var inte aktiv i bolaget. En spännande palett med möjligheter och hot!

Vi på Ahrens brukar säga att synergi är det dyraste ord som finns i den svenska vokabulären. I synergiresonemangen framställer man oftast att ett plus ett blir mer än två. Men kollar man med facit så blir det ofta betydligt mindre än två. En av de allra viktigaste tillgångarna för ett företag är lagandan, kulturen. Att slå hop två väldigt olika kulturer är en grannlaga uppgift som ingalunda har de allra bästa oddsen på sin sida. Vi säger inte att det är omöjligt, men det är inte det lättaste berget att bestiga.

Företag ”A” har ett TidsmonopolTM* som inte företag ”B” har. ”B” har resurser att köpa in tekniken men kunnandet och erfarenheten om tekniken kan vara svår att hämta in lika snabbt. Alltså har företag ”A” ett vassare/modernare erbjudande än ”B” och man har dessutom en mycket större kunskap och erfarenhet om den tekniken.

Fördelar med fusionen: Färre konkurrenter, skapar en marknadsdominans, tillgänglighet på kapital, lösning på delägaren som vill göra snabb exit.

Risker: Kommer den fina lagandan/kulturen hos ”A” att överleva? Kommer man att kunna behålla alla kunder/omsättning när ettdera eller bägge företagen börjar jobba annorlunda/ändra kultur? Finner entreprenörsdrivet och kapitalet en symbios eller uppstår det motstridigheter däremellan?

Jag vet ett liknande fall från en närstående bransch. Där var det inte någon fusion utan det anrika företaget köpte det framgångsrika entreprenörsföretaget. Grundaren/entreprenören jobbade kvar, men slutade ganska snart för att Det anrika företaget sakta men säkert tog bort framgångsfaktorerna som entreprenörsföretaget varit så framgångsrik med. Efter något år så gick hela företaget i konkurs.

Entreprenören, ja han har startat nytt företag i samma bransch igen. Har efter första året fått svarta siffror och växer så det knakar

Det är inget enkelt case hur ”A” skall göra. Är det tvunget att finansiera sig tungt och det inte finns andra lösningar så kanske man skall göra en fusion kan jag tänka. Men man skall ha i tankarna, att som jag uppfattade det, så har ”A” ett ordentligt försprång före ”B”. Branschledare i den nya tekniken som ”B” inte har idag. Båda företagen jämnstora men ”A” känns vassare. Har ”B” en rimlig chans att snabbt komma ifatt ”A”? Kapital är vitalt och viktigt, men det kan inte ersätta jävlar anamma och entreprenörskap!

 

Lennart Bengtsson
Ahrens & Partners

 

*TidsmonopolTM konkurrensfördel framför konkurrenterna, ett tidsförsprång.

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

10 − nio =