Kompetensbrist ligger oftast hos företaget!

kompetensbrist ett tillväxtproblem

Vi läser dagligen om det stora problemet som kompetensbristen innebär för företag som vill växa. Sverige står inför ett stort matchningsproblem där vi har massor med jobb och massor med arbetssökande men inga som matchar. Att hitta rätt personal verkar vara ett av de största tillväxthindren i dagsläget.

Och självklart är det så. Men det intressanta är att vissa klarar av denna situation bättre än andra. Och det har med kompetens att göra.

Hitta, utveckla, behålla

Att attrahera och behålla duktiga medarbetare är en kompetens som varje företag, men speciellt tillväxtföretag, behöver. Och de som klagar är oftast de som saknar just den kompetensen.

Om vi benar ut meningen ovan så borde man egentligen skriva ”Att attrahera kandidater med potential, ha förmågan att utveckla dem och sedan skapa en miljö där de stannar”. För det är det hela handlar om: hitta, utveckla, behålla. Många tillväxtföretag vi träffar har denna kompetens, fler saknar den.

För att hitta nya kollegor så har de framgångsrika företagen rekryteringen igång hela tiden – även när det inte finns ett konkret anställningsbehov. De samlar på kontakter som de sedan kan avropa. De söker människor som passar in och kan utvecklas. Sedan avropas de när de behövs.

Rätt människa, dvs en människa om passar in i företag, kan kompetensutvecklas till det som behövs. Och det är där kompetensen ligger – att ständigt utveckla medarbetare. Många av de som lyckas har bra program för dessa, riktigt duktiga ser till att medarbetarna tar egna initiativ för utveckling – genom utbildning eller genom nya interna utmaningar.

Därför stannar medarbetare hos tillväxtföretagen

Och det är just de nya interna utmaningarna som gör att folk stannar hos tillväxtföretagen. De söker och bejakar förändring och det finns det gott om i tillväxtföretag. De som söker stabilitet och förutsägbarhet attraheras inte i första laget. Om de ändå lyckas att hamna i företaget och inte kan ställa om så är det viktigt att de inte stannar för länge. För då förstörs den miljön som de medarbetare man vill behålla trivs i. För att behålla de som älskar förändring, stannar och utvecklar företaget garanterar att företaget kan fortsätta att attrahera kandidater med potential och få in rätt människor.

Att kompetensförsörjning är en kompetens som ett tillväxtföretag måste ha tvivlar nog ingen på. Det som händer nu är att det blir en viktigare kompetens för alla andra företag också. Lär er från tillväxtföretagen!

 

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 + 3 =