Koncensuseländet…

I Sverige har vi ofta ”konsensussjuka”. Det vill säga att alla alltid måst vara överens. Detta är ett förfång. Sjukan gör att saker hamnar i långbänk med följande förlust av tempo och snabbrörlighet. I en ledningsgrupp eller styrelse för ett snabbväxade företag blir detta förödande för LUSTen i dubbel bemärkelse. LUST är ”Ahrenska” för Lönsam, Uthållig, Snabb Tillväxt. Att det är kul på jobbet är en av parametrarna för att lyckas. Långbänkar är inget kul utan tvärt om, de kväver Lusten…

Varför blir det då långbänkar?
Vår erfarenhet visar att det oftast är två orsaker. Antingen att företaget saknar en bra och tydlig strategi eller så är det en osäkerhet, räddhågsenhet, brist på mod och övertygelse helt enkelt.

Är det bristen på strategi, så skall en strategiövning sättas högst på agendan. Att arbeta fram en bra strategi som sedan kommuniceras och förstås av alla på företaget. Finns inte strategin i fötterna på alla, då blir det inget springa av! Det är inte säkert att den ”intelligentaste” strategin blir den som lyckas. Bäst lyckas man med en strategi som är tillräckligt intelligent men samtidigt enkel och förstås och levs av alla på företaget.

Med sin genomarbetade strategi i ryggen så blir det så mycket enklare att vara modig. Vi eftersträvar inte någon diktatur. Men heller ingen demokrati. Lyssna, värdera/analysera, diskutera (dock inga långbänkar). Klubba sedan det som följer strategin och leder mot målet/ledstjärnan. Att ha med i tankarna är att den vanligaste kritiken mot svenska chefer är bristen på mod. Förmågan att ta, om än obekväma, besluta som leder företaget framåt skapar både framgång för företaget såväl som förtroende för ledaren/ledarna och en trygghet för personalen!

Lennart Bengtsson
Ahrens University

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo − sexton =