Låt inte företagssjukvården stå i vägen för friskvården!

Sverige måste satsa minst lika mycket på proaktiv företags friskvård som att hålla svaga företag under armarna. 100 företag som växer från 20 – 30 anställda ger 1000 nya jobb, och hundra företag som vill, vågar och kan växa vidare – aptiten kommer när man växer.

Det går en hälsosam våg igenom Sverige vad gäller den personliga friskvården. Gymmen växer upp som maskrosor och det är ett sundhetstecken – maskrosor är några sega rackare. Basen för det är att alltfler människor har insett att frisk vård är en bra investering för att förebygga behovet av sjukvård.

De flesta föräldrar vet att om man ger sina barn för mycket pengar utan motprestation så tappar de känslan för pengars värde och lär sig kanske aldrig att hantera sin ekonomi.
Tänk om AB Sverige kunde få samma insikt på nationellt och regionalt plan?Tänk om man kunde satsa lika mycket pengar på företags friskvård som på sjukvård och inte kasta goda pengar efter dåliga. Pengar som räddar jobb, ja, men som också riskerar att bevara företag som inte har uthållig överlevnads kraft. Tänk om man skapa ett verktyg för att bedöma vilka sjuka företag som är i grunden friska, men drabbats av ett akut sjukdomstillstånd och vilka företag som är sjuka av ålderströtthet och istället kan bli grogrund för nya företag ”att växa upp ur askan”?
Tåls att tänka på. Alla veterinärer vet att man ska genomföra kraftfulla åtgärder för att rädda ett sunt djur till att snabbt bli friskt. Men också att förkorta lidandet för djur som inte kan räddas till ett sunt liv.

Vår idé är att lyfta fram Sveriges snabbväxare som förebilder för att få andra att vilja och våga.
Dessutom vill vi starta utvecklingsprogram för vår största nationaltillgång: alla de tusentals företag som kommit igång men inte vill/vågar/kan passera den magiska midjan från 10 till 50 anställda. Att få dem att våga ta steget är det som verkligen skapar arbetstillfällen. De behöver förebilder, träning och coachning för att våga och kunna växa. Erfarenheterna från de program som genomförts visar att när de väl börjat växa så fortsätter de.

Vad väntar vi på? Låt oss ta initiativ medan de flesta länder i Europa hukar!
Thomas Ahrens

Mats Jacobson
Som VD i två IT-bolag har Mats varit med om två fantastiska tillväxtresor. I ett av bolagen dubblade han omsättningen 7 år i rad i den internationella telekommarknaden. Han brinner för att hjälpa företag med effektiv och fokuserad tillväxtstrategi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 − tolv =