Moget växer bäst!

Vårt ekonomiska system bygger på tillväxt. Den stora frågan är hur skapar och säkerställer vi tillväxten. I dessa resonemang så ställs ofta nya innovationer i fokus. Visst behövs nya innovationer, men Ahrens erfarenhet och forskning visar att det inte är nya innovationer som skapar tillväxt. LUST-företagen, det vill säga de företag som har Lönsam, Uthållig Snabb Tillväxt hittar vi nästan uteslutande i mogna branscher.

Att få gehör för någon helt ny företeelse är en lång resa, inte minst att få kunder att förstå att nyttan av den. Men det ligger stor prestige i att vara uppfinnare. Edison uppfann inte glödlampan, det gjorde engelsmannen Swan flera år tidigare. Då fanns det inget elnät så den gick inte att använda. När Bell ”uppfann” telefonen så lanserade han en 27 år gammal italiensk uppfinning…

Moderna exempel är till exempel Axis. Axis har inte uppfunnit nätverket, heller inte digitalkameran. Men de har kombiinnoverat två tekniker till en ny tjänst. Apple har inte uppfunnit datorn eller mobiltelefonen, men de kombiinoverade. Kombiinovera är alltså att korsbefrukta olika produkter/tjänster och ge kunden en ny och mycket bättre upplevelse.

För att något ska slå på marknaden behöver det inte vara outstanding på alla punkter. Välj ut en punkt och skilj dig från mängden. Apple vände på logiken och gjorde en dator som man kunde ringa med istället för en telefon som till nöds gick att wapa med. Användarvänligheten var den stora skiljelinjen. Med detta så skapade man marknaden för smartphones. Användarvänlighet, en mycket viktig faktor för att nå kundernas gillande. Ni som minns så var iPhone totalsågd av expertisen inför lanseringen. Ingen ny teknik. Hur kunde Apple tro att de skulle lyckas med denna tekniskt sett gamla lur?

Vad kan vi lära oss av detta?

Jo, gör något nytt i en gammal bransch!

Lennart Bengtsson
Ahrens University.

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 + 13 =