Ni är inte kloka någonstans!

”Ni är inte kloka någonstans!”. Det var det smickrande omdömet jag fick från en av våra konkurrenter när jag presenterade vårt affärsupplägg där vi garanterar tillväxt. Och omedelbart gled diskussionen in i exponeringsgrad, debiteringsgrad och alla andra grader som jag fått höra av sådana som har varit i konsultbranschen (för) länge.

Jag sa som det var: vi räknar inte på det traditionella sättet. Vi gör en bedömning om helheten håller och sedan kör vi på risk. ”Helheten?” var följdfrågan. Jag förklarade att vi ser på tillväxt- (TX-)fyra områden:

  • TX-plattformen där det skall finnas ägare med en stark tillväxtvilja, ett tillväxtutrymme som vi kan erövra och möjlighet att finansiera tillväxten, helst genom kassaflödet.
  • TX-affären där vi skall kunna etablera ett tidsmonopol, skall kunna fokusera på ett kärnerbjudande och skala bort allt annat, skall kunna vässa förmågan att skapa marknad och sälja samt kunna expandera geografisk.
  • TX-styrning där vi skall kunna bygga en hårdmjuk styrning baserad på värderingar och strategiska grundstenar samt utveckla en tillväxtorganisation
  • TX-ledning där det måste till ett tillväxtteam med tillväxtledarskap

Om vi känner att TX-plattformen finns och att TX-affären håller så är vi med. Det andra kan vi utveckla på under tiden.

”Och hur vet ni att plattformen och affären är ok?” frågades det då. När jag hade svarad blev det bara huvudskakningar och åter igen bekräftelsen att vi inte är klocka någonstans. Ärligt talat kan jag förstå karln för det vi gör är att vi utvecklar en komplett TX-strategi och TX-plan på risk dvs utan att ta betalt. Och innan vi gör det så gör vi, för att minimera vår risk, en TX-analys… på risk.

”Men hur tar ni betalt då da?”. Inom 18 – 24 månader om vi når målen, förklarade jag. Och om vi inte når målen så får vi ingenting. Hur kan man lägga upp det annorlunda, frågade jag.

”Lämpa över risken på kunden. Det är trots allt de som kommer att ha den stora nyttan”, var svaret.

Vi skildes åt och var nog båda övertygade om så som vi gör våra affärer är det enda rätta. De lämpar över risken till kunderna, vi tar den. Vi jobbar för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar, de jobbar för att förverkliga sina egna.

Vår approach känns bättre, känns mera rätt. Och om vi inte är kloka någonstans så får vi väl vara det.

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 + 13 =