Självinsikt

Har du självinsikt? Man kan fundera på vad den frågan överhuvudtaget har med snabbväxande företag att göra. Det kan nästan låta lite som jantelagen, att jag minsann ska fatta att jag inte är bäst, eller störst och vackrast. Men faktum är att självinsikt är en oerhörd vital del för en ledare i ett snabbväxande företag.

När vi på Aherns jobbar med ledarskap och ännu mer specifikt med ledningsgrupper så använder vi vårt verktyg Growfile för att bedöma tillväxtledare och ledningsgrupper. Det är ett självskattningsverktyg kring din ledarroll och relation till vilka tillväxtegenskaper du besitter.  Just självinsikt finns inte specifikt med som ett eget område, men samtidigt ligger det som en bas i hela ideologin. Poängen med övningarna är att se vad som är mina styrkor och att förstå var jag har mina brister. Men inte utifrån jantelagen att jag inte ska tro att jag är något, utan för att förstå hur jag på bästa sätt ska hitta de som kompletterar mig. Att ha insikt om vad jag är bra på ger mig ett sunt självförtroende och leder till att jag med trygghet kan använda de förmågor jag har. Vetskapen om vad jag inte behärskar ger mig visheten att inte lägga mig i det som inte är mitt kompetensområde.

Om jag skulle ge en hel del kraft och energi åt det som jag är dålig på så skulle jag inte göra det speciellt bra och dessutom skulle de områden som jag är riktigt duktig på negligeras. Det blir med andra ord två fel av två möjliga. Tyvärr har vi under hela vår uppväxt matats med att vi ska lägga vår energi på det vi är dåliga på. Hade vi sämre betyg i något ämne så skulle vi fokusera på att få upp de betygen istället för att bli ännu duktigare på det som vi var intresserade av och hade en passion för. I affärslivet så har generalisten sin plats, men i allt överhängande så ser man vikten av teamarbete. Ingen av oss kan vara bra på allt, men om vi är ett team där var och en använder sin spetskompetens så kommer teamet att komma mycket längre.

Har du självinsikt? Omger du dig med de som kompletterar dig och dessutom håller dig ifrån de syltburkar som du inte ska stoppa händerna i? Fundera igenom en arbetsvecka och gör en ärlig utvärdering. Hur mycket tid lägger du på att använda dina styrkor och hur mycket tid lägger du på att hantera dina svagheter? Om du gör mycket av det senare, kan du förändra det? Kan du komplettera med andra runt dig, alternativt kan du prata med din chef om att du inte riktigt kommer till din rätt i dina nuvarande arbetsuppgifter? Det vore en vinst för både dig och företaget om du gjorde det som du är bäst på.

Kent Revedal
Ahrens & Partners

Mats Jacobson
Som VD i två IT-bolag har Mats varit med om två fantastiska tillväxtresor. I ett av bolagen dubblade han omsättningen 7 år i rad i den internationella telekommarknaden. Han brinner för att hjälpa företag med effektiv och fokuserad tillväxtstrategi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × fyra =