Skapa förtroende som ledare!

Just nu så stormar det om Håkan Juholt. Medvetet eller omedvetet har det blivit fel med hyresbidrag och reseräkningar. Oavsett om det är aktiva gärningar eller inte så har de samma effekt. Förtroendet skadas. En ledare skattas efter sina gärningar och ickegärningar. Alltså oavsett om det är medvetet eller inte så räknas gärningen som avsiktlig. Detta är en viktig kunskap att ha med sig som ledare.

I ett snabbväxande företag är det tre egenskaper som är viktiga att uppfylla. Dessa tre renderar i det fjärde, förtroendet.
Inom Ahrens använder vi metaforen Helikoptern. Förmågan att kunna hoovra och ha översikt men vid behov kunna ”landa” snabbt och vara med att hjälpa till att lösa problem men inte fastna där. En ”helikopterledare” delegerar och abdikerar arbetsuppgifter. Detta ger i sin tur medarbetare som växer och det skapar förtroende.

Fyren är den andra viktiga beståndsdelen. Den biten som avspeglas i ingressen. Som ledare är du alltid synlig. Även om du låser in dig på kammaren så syns du. Därför är det viktigt att alltid vara det goda föredömet. Slarvar man med det så får det stora konsekvenser och domen blir oftast hård. Ledarskapet som räknas är det man visar. Att prata men inte handfast visa sitt ledarskap, fungerar inte.

Svärdet använder vi på Ahrens som metafor för modet. Det mest frekventa klagomålet på svenska chefer är just att de saknar mod. Att våga ta det svåra samtalet. Att våga ta det besvärliga beslutet. Att våga peka ut vägen. Visst det är inte lätt, men det är lönande att våga. Som ledare vinner du förtroende. Din organisation får ett större självförtroende och vågar i sin tur lite mera. Detta gör att alla positioner för företaget flyttas fram.

Dessa tre punkter fyller på vattenglaset med förtroende, droppe för droppe. Det är en process att fylla glaset. Det kan ta tid, men arbetar man systematiskt så når man också resultatet. Men tänk hela tiden på att ett enda feltramp kan stjälpa ut allt förtroende. Sedan är det ibland omöjligt att reparera skadan och kunna få nytt förtroende.

Lennart Bengtsson
Ahrens University

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sexton − åtta =