Styrelsens vara eller icke vara

Måste man ha en styrelse? Nej, absolut inte. Det finns många företag som fungerar bra med en ”pappersstyrelse”. Kanske har man istället valt ett advisory board. Att bara ha en styrelse för att man skall ha en styrelse är oftast hämmande för ett företag. Skall man ha en styrelse så skall man vara klar över vad den skall bidra med. Har man ett klart uttalat syfte och mål med en styrelse, så kan man också rekrytera medlemmar till denna. Tre till fem ledamöter är ett bra antal om man vill ha dynamik. Är man fler blir det lätt en kommitté istället.

Viktigt är att tänka på vilken kompetens/egenskap är det företaget behöver just nu och sedan utifrån detta rekrytera ledamöter.  Att sitta i en styrelse är inget hedersuppdrag på livstid. Uppdraget innebär att man måste lägga ner både engagemang och tid för att bidra till styrelsearbetet och företagets utveckling. En förskräcklig variant av styrelsearbete, som dock inte är ovanligt, är där tiden på styrelsemötena mest går åt att informera ledamöterna. För att ett styrelsearbete skall vara meningsfullt och bidra till företagets utveckling skall ledamöterna vara informerade och pålästa innan styrelsemötet. Att ”sprätta kuvert” på mötet är absolut förbjudet. Minst 80% av styrelsemötet skall läggas på framåtriktade frågor.

Vi inom Ahrens jämför styrelsens uppgift med depåarbetet under ett racinglopp. Styrelsen skall inte sitta på läktaren och passivt följa racet (”kuvertsprättarna”) inte heller ta över ratten (göra VD´s jobb). Nej styrelsen skall vara depåteamet dit bilen kommer in några gånger under loppet. Snabba däckbyten, tankning och kloka ord till föraren, och så snabbt ut på banan igen. Styrelsen skall vara ett team som ser till att bilen (företaget) hela tiden kan köra för fullt.

Hur ser det ut i ditt företag? Har ni ett klart syfte och mål med styrelsen? Har ni rekryterat rätt människor? Ser ni kontinuerligt över vilka kompetenser/egenskaper som behövs och byter ut ledamöter vid behov?

Lennart Bengtsson

Ahrens University

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

2 kommentarer

  • Thomas Kindblad skriver:

    Håller med om ovan. 80% framåtriktat och strategiskt, 20% avrapportering och bakåtblickande, Viktigt att ägardirektiv & aktieägaravtal är tydliga vad avser gränssnitt, ansvar och mandat.

    Du är inne på vikten av att besätta styrelsen med rätt kompetens kopplat till behovet för stunden. I min värld så beror detta till stor del på var i livscykeln företaget befinner sig. Är det dags att peta ut släkt och vänner från styrelsen för att få in strategisk kompetens och kontakter etc.

    /Nalle Puh på jakt efter honung

1 Trackback

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × 3 =