Tulipanaros sökes!

Denna rubrik skulle passa i många platsannonser. Ofta kan man läsa att man söker en person med gedigen utbildning, lång erfarenhet och så skall personen var sisådär 30 år, gärna yngre. Det är kanske inte helt omöjligt att hitta denna person, men å andra sidan inte speciellt sannolikt.

Vad är den viktigaste faktorn för att ni skall rekrytera en värdefull medarbetare för framtiden? Är det utbildningen? Är det erfarenheten? Är det åldern? Dessa frågor måste man ställa sig och gradera vilken som är näst viktigast, näst-näst viktigast samt näst- näst-näst viktigast. För ingen av dessa frågor är vanligtvis viktigast. Vill du veta vad som är viktigast så får du fortsätta att läsa nästa stycke.

Med över tjugo års forskning och erfarenhet av snabbväxande företag ser vi väldigt tydligt att dessa tre nämnda kriterier i stort sett aldrig är viktigast. Att jobba i ett snabbväxande företag ställer högre krav än i ett traditionellt företag. Utmaningarna är så många fler, kommer snabbare och är ofta oväntade. Viktigast av allt är attityden, att personen i fråga anammar/mälter in i kulturen.

En person med intresse och rätt attityd lär sig snabbt vad som behövs för jobbet. Men som bekant är det ”svårt att lära gamla hundar att sitta”. Att ändra en människas attityd och värderingar är betydligt svårare, näst intill omöjligt. Rätt person med ”fel” eller för liten utbildning sär en låg-oddsare i jämförelse med en person med rätt utbildning men fel attityd/kultur.

En av de tolv faktorer som alla långsiktigt framgångsrika företag har är just en stark kultur. Så medarbetare med rätt attityd lyfter företaget till rätt altitud!

Lennart Bengtsson
Ahrens University

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 + 5 =