Du behöver inte vara en Übermänniska för att lyckas med tillväxt

Forskning visar att det finns en uppsättning egenskaper som är extra viktiga för förmågan att skapa och driva tillväxt. Tillväxtledare särskiljer sig från andra ledare genom att utmärka sig inom dessa områden. Bilden nedan visar de 29 egenskaper vi kunnat identifiera som kritiska för en tillväxtledare.

Nu är det lätt att få intrycket att varenda tillväxtledare är en riktig Übermensch. Så är det naturligtvis inte – Übermänniskor finns inte. En och samma individ har inte samtliga för tillväxtledare särskiljande egenskaper, inte ens de mest särpräglade tillväxtledarna. Det är inte heller så enkelt och förutbestämt att du nödvändigtvis misslyckas som ledare i tillväxtföretag bara för att du saknar någon tillväxtegenskap. Och har du alla tillväxtegenskaper är det ändå inte självklart att du blir en framgångsrik tillväxtledare…

Men med vår modell har vi skapat en möjlighet att beskriva tillväxtledaregenskaper på ett sätt som är tydligt och enkelt att förstå.

29 egenskaper hos en tillväxtledare

Modellen visar de sex områden och 29 egenskaper vi kunnat identifiera som tillväxtledaregenskaper. De gula egenskaperna är egenskaper som tillväxtledare delar med andra ledare. De lila egenskaperna är egenskaper där tillväxtledare särskiljer sig från andra.

Tillväxtledarens profil

Värt att nämna är att de olika egenskaperna är olika viktiga i olika faser av företagets tillväxtresa. Vissa är extra viktiga när tillväxten initieras, andra i mognadsfasen osv. I vår rapport Förmågan att skapa tillväxt kan du själv testa hur du ligger till på de 10 egenskaper som är viktiga för fasen skapa tillväxt.

Det är kombinationen av egenskaper som är grejen

Den typiska tillväxtledaren ligger över norm för samtliga tillväxtledaregenskaper. Men det är inte bara egenskaperna i sig som har betydelse utan även hur de relaterar till varandra.

Ett beteende som ofta framhålls som avvikande hos tillväxtledare är till exempel att de tar beslut, de fegar inte. Vissa är dessutom riskbenägna och otåliga – även dessa är typiska tillväxtledaregenskaper. Så det blir snabba beslut. Men inte nödvändigtvis bra beslut. Bra blir det om ledaren samtidigt har med sig de tillväxtledaregenskaper som kallas för självprövande och lärlyssnande. Det vill säga han eller hon reflekterar över sitt eget beteende med syfte att bli bättre, samt lyssnar till och tar in input från andra runt omkring.

När vi använder vårt personlighetsinstrument Growfile (som baseras på modellen ovan) så tittar vi aldrig på en enskild faktor, hur positiv (eller negativ) den än kan verka. Det är först när en egenskap betraktas i relation till andra egenskaper som det kan avgöras hur en individ verkligen fungerar.

Om dina egenskaper är ”rätt” beror också till stor del på vem du jobbar med. Om du som ledare är svag på en egenskap gäller det för dig att komplettera dig med någon som är stark på just den egenskapen. Med den vetskapen är det möjligt att ta bättre underbyggda beslut i organisationen. Vilken funktion ska en viss person ha i gruppen? Ska hon ingå i ett team? Vilken utbildning och träning krävs? Och hur ska hon kompletteras?

Så, poängen är att du inte behöver vara en Übermänniska för att lyckas med tillväxt. Du kan inte förvänta dig att vara stark på alla dessa områden själv. Däremot kan modellen (och en personlighetsbedömning) ge en bild av utvecklingspotentialen och vad som krävs av ett team som vill lyckas med tillväxt. Det är alltså kombinationen av egenskaper, oavsett om det är hos en och samma individ eller en hel grupp, som är nyckeln till tillväxt.

 

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

åtta + 11 =