Våga stärka dina svaga sidor!

Jag hade ett spännande möte med ett spännande företag. Ett uppfinnarföretag. Man har gjort en lösning som har en väldigt stor bredd och kan svara på många olika ”svordomar”. Alltså inte vad kunderna egentligen frågar efter, utan en bättre lösning som löser kundens bakomliggande problem. För att enkelt förklare begreppet ”svordom” citerar jag Henry Ford: ”Skulle jag gett folk vad de ville ha så skulle jag gett dem en snabbare häst, jag gav dem bilen”.

Grundaren var skapt som urtypen för en fritänkare. Alltså fiber mellan hjärnhalvorna. Oerhört visionär och såg mest möjligheter och knappast några hinder. Detta är bra egenskaper som måste finnas i ett framgångsrikt företag, ett företag som lönsamt växer och frodas. Utan Visioner och förmåga att tänka annorlunda så kommer man ingen stans.

Som tur var så var inte grundaren VD utan hade anställt en extern sådan. VD var mer praktiskt och strategiskt inriktad. Ett bra komplement. Visionärer och fritänkare är oundgängliga i ett framgångsrikt företag. Men blir de allt för dominerande så blir det lätt ”vilda västern”. En massa kul saker, ofta med potential. Men man stannar inte tillräckligt länge vid någon ide för att den skall kunna utvecklas och verkligen komma in på marknaden. Den ena iden hinner oftast inte bläcket torka på ideskissen förrän nästa ide tar all uppmärksamhet. Där för måste man ha kompletterande förmågor som kan balansera.

En av de viktigaste egenskaperna man har som ledare är förmågan att se sina egna svagheter och sedan ha modet att komplettera sig med personer som kan stärka upp dessa svagheter. Helt enkelt att våga rekrytera människor som är bättre än sig själv.

Grundaren här hade denna insikt och mod. Tillsammans med VD så bestämde de sig för att arbeta med Ahrens. De har under åren sett vad Ahrens har bidragit med och hjälpt andra företag att bli riktigt framgångsrika. Själv är inte bäste dräng. Man måste våga blicka utanför sin egen lilla sfär och försöka hitta hjälp och stöd för att kunna fortsätta framåt. Att bejaka sina styrkor och att prestigelöst våga komplettera de svagare sidorna. Detta leder till framgång.

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − fem =