Våra lärosäten skapar inga tillväxtföretag!

Efter att under helgen ha infriat ett löfte och skrivit ett förslag till en regional förstudie gällande förutsättningarna för att skapa fler tillväxtföretag i regionen kläms jag återigen mellan Academiae och Realitateme dvs det som lärs ut i våra lärosäten och det som livet lär där ute i verkligheten.

Utmaningen med att jobba med forskning på universitet och högskola är att man måste kunna bevisa alla påståenden genom ett korrekt och komplett faktaunderlag – även saker som känns både logiska och självklara. Många gångar har jag fått höra att jag, som icke akademiker (för det blir man visst efter avslutade studier om man väljer verkligheten), avundas för att jag ”kan ta ut svängarna” och påstå ”saker som jag inte måste bevisa”.

Mitt problem uppstår när självklarheter inte kommer att kunna bevisas för att de är inte stämmer in med tidigare forskning. Oklart? Låt mig förklara. Följande fem vetenskapliga sanningar hämmar potentiella svenska tillväxtföretag idag, i morgon och förmodligen även i framtiden för att alla anser att de är sanna och gäller alla företag:

  1. De företag som växer snabbt har ofta lägre lönsamhet än andra företag i samma bransch och med samma storlek.
  2. Snabbt växande företag har ofta, pga den stressiga miljön, en hög sjukfrånvaro.
  3. Man bör sträva efter att sprida företagets risker genom att utöka sortimentet av produkter eller tjänster
  4. Det är svårt att få en hög, uthållig tillväxt i företaget om man fokuserar på en huvudprodukt.
  5. Hög tillväxttakt i företaget har inte ett värde i sig.

Detta är fem (av mina minst 25 sanningar) där verkligheten står i kontrast till de lärdas kunskap:

  1. De företag som växer snabbt har – med mycket få undantag – i stort sett alltid högre lönsamhet.
  2. Det är låg sjukfrånvaro som kännetecknar snabbväxare – folk gillar att spela i det vinnande laget!
  3. Att sprida företagets risker skapar stagnation – tvärt emot allt vi lärt oss.
  4. Att fokusera på en huvudprodukt skapar tillväxt mer än någonting annat – företag som bara håller på med en sak blir vanligtvis mycket bra på det: ingen överraskning i sig, eller?
  5. Hög tillväxttakt har ett större värde än någon kan föreställa sig – kolla bara med dem som tappat den.

På dessa fem och ytterligare minst 20 sanningar till talar vetenskapen osanning. Eller så talar vetenskapen sanning men inte för mig och alla de som lever i snabb tillväxt. Men med tanke på att 97.5% av alla svenska företag med över 7 anställda inte växer fort så är det såklart en sanning för alla de företag som inte är Snabbväxare. Normen alltså!

Men om vi tänker på att över 70% av alla nya jobb skapas av snabbväxande företag, Snabbväxarna, så är det kanske min sanning som borde vara sanningen. Men självklart forskas det inte så mycket på de 2,5% av företagen som växer så mycket snabbare än de resterande 97.5%, slöväxarna, som inte gör det. Även om det är snabbväxarna som skapar jobben, inte slöväxarna.

Men det finns hopp: CAM på Linköpings Universitet är ett av dem. De fokuserar sedan länge på tillväxt i små och medelstora företag och har, enligt min uppfattning, skapat massa med matnyttigt även för en icke-akademiker. Och att 75% av alla vetenskapliga rapporter om ”ambitiösa entreprenörer” (de som skapar tillväxt!) har skrivits efter 2006 är ett annat gott tecken. För det är ju dessa som skapar Snabbväxare: de som vill och de som vågar.

Hur som helst – som den positiva människan jag är hoppas jag innerligt att normallärorna på våra intellektuella högsäten (för felläror är det ju inte för de representerar 97,5% av företagen) snarast kompletteras med en professur som fokuserar på enbart snabb tillväxt? Vetenskapen om snabbväxande och jobbskapade företag förtjänar en egen professur. Så att de studenter som känner för det kan söka sig dit och lära sig hur man gör och därmed är bättre förberedda att ge sig in i arbetslivet hos snabbväxarna eller med in i skapandet av en egen Snabbväxare.

Lars Diethelm
25 års arbete i och med snabb tillväxt och exponering för hundratals tillväxtföretag har satt sina spår. Lars ser tillväxtmönster och tillväxtmöjligheter som få och brinner för att förverkliga företagens tillväxtdrömmar. Som tillväxtkonsult inom Ahrens & Partners får han många möjligheter att bevisa vad han går för.

1 Trackback

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio − tre =