Vem vill ha en vass ledningsgrupp?

Häromveckan så ställde jag frågan till en tiohövdad skara. Hur många är nöjda med sin ledningsgrupp. Två händer sträcktes upp. En var nöjd för att han utgjorde hela ledningsgruppen i sitt enmansföretag.  Den andre hade satt samman sin ledningsgrupp enligt Ahrens metodik.

Hur gör man då?

Innan vi börjar bygga ledningsgruppen så måste vi städa så vi har en bra grund att stå på. Alltså får vi ta död på myten att det är i ledningsgruppen som besluten tas på ett snabbväxande företag. Det är inte titeln på visitkortet som ger dig en plats i ledningsgruppen. Att sitta i ledningsgruppen är inte en hedersbetygelse, det är hårt arbete.

Vi nöjer oss här och nu med att konstatera detta. Förklaringar och argument kommer längre fram. För att bygga en vass ledningsgrupp, börja med att ställa frågorna: Vad skall jag ha ledningsgruppen till? Vilket syfte har jag med den? Är det ett informationsforum? Ett diskussionsforum? Ett beslutsforum? Behövs en ledningsgrupp över huvudtaget?

Nästa steg; dags att rekrytera medlemmar. Runt fem personer är vår erfarenhet en bra storlek på en välfungerande ledningsgrupp. Blir man fler så blir det snabbt en kommitté istället. I en kommitté så brukar det alltid kristalliseras ut en liten informell grupp som verkligen kör företaget. Kommittén blir mest ett diskussions- & informationsforum.

Att rekrytera rätt personer och personligheter är viktigt. Det är tabu, absolut förbjudet, att rekrytera personer som är som en själv. Vill man ha en riktigt, riktigt vass ledningsgrupp så behövs olika personligheter. Alltså skall alla vara olika i sina personer. Dock med en gemensam nämnare: Att man delar företagets kultur och värderingar. Då är grunden, arenan, spelplanen gemensam för alla. Sedan utnyttjar man olikheterna för att alstra energi. Högt i tak och att man får komma med olika infall och ”tokiga” idéer är en självklarhet.

I en ledningsgrupp där det alltid är acklamation och inga större diskussioner är chanserna minimala att företaget drivs optimalt. Nej vi vill se spänningar. Precis som i ett bilbatteri. Det får gärna gnistra mellan polerna men det får inte bli kortslutning. I detta energifält skall sedan frågorna processas. När de genomlyses och knådas från olika håll så är möjligheten att besluten blir riktigt vassa betydligt mycket större.

Har man väl fått en plats i ledningsgruppen så måste man hela tiden försvara den. Ha hela tiden med dig frågan: Vilken nytta gör jag i ledningsgruppen? Och är denna nytta en kritisk faktor i företagets nuvarande position/läge? Det krävs ett ja på båda dessa frågor för att ha en plats i ledningsgruppen.

Varför är det då en myt om att det är i ledningsgruppen som besluten tas när det gäller snabbväxande företag?

När man växer fort, skall passera krönet i 200 km/h, då gäller det att reagera snabbt. Att vänta på ett ledningsgruppsmöte finns inte på kartan när det går snabbt. I en ledningsgrupp så måste medlemmarna ha olika ansvarsområden. Sedan måste det finans en överenskommelse och trygghet att när det är riktigt snabba puckar att t ex VD tillsammans med respektive ansvarig tar dessa beslut och att det är ok att i efterhand informera resten av ledningsgruppen.

Vad fungerar bra eller dåligt i din ledningsgrupp?

Lennart BengtssonLennart Bengtsson

Ahrens & Partners

Lennart Bengtsson
Lennart har under många år jobbat med Ahrens University och har påverkat hundratals spännande tillväxtföretag och än fler tillväxtledare i sin gärning. Nu hjälper Lennart företagare att växa under eget paraply: www.elitaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 − 3 =