Vi måste bygga Svenskt näringsliv från en sund bas!

Vi hör och läser dagligen om risken för en ny recession, att ekonomin kommer att sakta in och eventuellt gå in i en ny lågkonjunktur. Rapporter från Grekland och nu senast Italien oroar många.  Pessimisterna varnar för kaos och global kollaps och optimisterna ser tillväxten i BRIC länderna som en motor som ska ta över.

Som enskilt land kan vi endast påverka den globala utvecklingen ytterst marginellt, men för svensk företarganda och för den svenska sysselsättningens skull bör vi använda tid att fundera på vad vi kan göra för att optimera möjligheterna för svenskt näringsliv att expandera och uppleva en hållbar tillväxt.

Att maximera möjligheterna för svenska entreprenörer att kunna växa och därmed skapa nya jobb borde vara högst upp på den politiska agendan. I DN den 5 okt presenterar Juholt och Weidelich sin skuggbudget. De gör en korrekt analys när de säger ”De små och medelstora företagen står för nästan hela nettotillskottet av nya jobb i ekonomin. Att få dessa företag att växa och anställa är därför helt centralt.” Problemet är när de kommer till sin slutsats att man bör sänka arbetsgivaravgiften med ett par procent. Det är märkligt hur en så korrekt analys av situationen kan leda till en så udda slutsats. Vi jobbar dagligen med de vi kallas Sveriges Ess, de snabbast växande företagen i Sverige. Inte en enda gång framkommer att arbetsgivaravgiften är det avgörande för att kunna växa snabbare och kunna anställa fler. Det är enligt dessa företag helt andra faktorer som påverkar möjligheterna till tillväxt.

Tisdagen den 25 oktober presenterade Tillväxtverket en rapport som heter ”Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora företag”. I rapporten har omkring 19000 svenska företag svarat på en mängd frågor.  På just frågan om vad de själva anser som de största hindren (bortsett från konkurrens) så framkommer det att ”Tillgång på lämplig arbetskraft”,” brist på egen tid” och ”lagar och regler” är de tre största hindren (se sid 66). Vi är överens med den socialdemokratiska duon att den största potentialen för tillväxt i Sverige ligger bland de små och medelstora företagen. Tillväxtverkets rapport säger dessutom i sin sammanfattning ”De större småföretagen, med 10-49 anställda, verkar vara en grupp som har stor tillväxtvilja, samtidigt som de i största utsträckning upplever olika faktorer som stora tillväxthinder… En möjlig slutsats är att en satsning på att undanröja tillväxthindren för denna grupp skapar goda förutsättningar för tillväxt”

Det svenskt näringsliv behöver är stöd för att kunna växa, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  Att stödja den grupp som har visat stor potential att växa men upplever olika hinder måste ligga högst upp på dagordningen kring företagande i Sverige. På samma sätt som en tretvinnad tråd är det starkaste sättet att göra ett rep tror vi på att vi bör stödja svenskt näringsliv på tre olika fronter.

För det första: En väl fungerande struktur.  Näringslivet behöver en väl fungerande infrastruktur och enkla förutsebara lagar och regler. Vi har sett en positiv utveckling av det senare i Sverige under de senaste åren. Detta måste fortsätta genom att förenkla lagar och regler och minimera strukturella problem och flaskhalsar. Här har den lagstiftande församlingen, Riksdagen, tillsammans med olika myndighetsorgan en stor och grannlaga uppgift att främja möjligheterna till tillväxt.

För det andra: Vi ska bygga på en sund bas. En del saker är helt upp till näringslivet självt att ta tag i. Det handlar till exempel om att bygga en bas för stabila företag i tydliga värdegrunder, strategier och sälj och marknadsföring och främst om att förstå hur man kan omsätta idéer till kommersiella produkter och tjänster. Detta är en egen hemläxa för näringslivet och vi ska inte med offentliga medel stödja företag som inte har en bärande idé eller produkt. Detta har i alldeles för stor utsträckning skett historiskt och många skattepengar har slösats bort helt i onödan.

För det tredje: Investera där potentialen och avkastningen är som störst. Det finns områden där vi behöver en samverkan mellan privata initiativ och det offentliga. De medelstora (50 personer eller fler) och stora företagen bör ha tillräckligt med kraft för att kunna lyfta sina företag, och här ser vi inte ett akut behov av insatser. Men för de lite mindre företagen med 10-49 anställda finns ofta viljan och insikten men inte alltid kraften och förståelsen till hur man kan växa. I denna såkallade midjan i svenskt näringsliv är behovet större och effekten av att de tar steget från småföretag till medelstora företag är stor för Sverige som helhet. Att stödja dessa, genom gemensamma utvecklingsinsatser som fokuserar på HUR man växer, skulle snabbt kunna få avtryck i form av expansion och flera anställningar. Vi har genom åren sett hur företag som fått rätt redskap snabbt har expanderat och vuxit, från ett litet lokalt bolag till att bli en internationell ledare inom sitt område. Dessutom är det så att dessa snabbväxare oftast har ett tydligt fokus på sin kärnkompetens och det leder till att de knyter till sig ett antal underleverantörer och därmed skapar en massa arbetstillfällen utanför sitt eget företag. Nettoeffekten av insatser till dessa spiller över på många andra företag. Några förebilder är Axis Communications, HMS, QlikTech och Roxtec.  Vi vill se flera av dessa företag i Sverige och om vi gör gemensamma insatser är det möjligt och då maximerar vi möjligheterna för ett framgångsrikt företagande och ett framgångsrikt arbetsklimat i Sverige.
Kent Revedal och Thomas Ahrens

Mats Jacobson
Som VD i två IT-bolag har Mats varit med om två fantastiska tillväxtresor. I ett av bolagen dubblade han omsättningen 7 år i rad i den internationella telekommarknaden. Han brinner för att hjälpa företag med effektiv och fokuserad tillväxtstrategi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 + åtta =