Företagsanalys med Tillväxtbarometern™

Vad hindrar er tillväxt? Analysera företaget!

Vi kan analysera företag och hur väl rustade ni är för lönsam, uthållig och snabb tillväxt.

Analysera företag

Tillväxtbarometern kan analysera företag och tillväxtkraft

12 framgångsfaktorer

Företag som växer snabbt och lönsamt är starka inom tolv olika områden visar forskningen. Läs mer om hinder för tillväxt.

Analysera er tillväxtkraft

Tillväxtbarometern™ är vårt verktyg för att analysera företag och tillväxtkraft. Egentligen handlar det om att vi ställer en massa frågor. Och några till.

Välanvänt verktyg

3500 företag har redan analyserat sin tillväxtkraft med oss. Det är också det verktyg som ALMI använder för att analysera tillväxtkraften hos sina kundföretag.

Ladda ner 10 vanliga tillväxthinder!

Vi har tagit fram en presentation där vi går igenom de 10 vanligaste tillväxthindren som företag står inför.

Och vad man bör tänka på när man tar fram en strategi för att navigera förbi dessa hindren.

Ladda ner!

Fyll i dina uppgifter så skickas presentationen om Tillväxthinder automatiskt till din emailadress!

  • Vi följer GDPR lagstiftningen och dina kontaktuppgifter kommer att hanteras i enlighet därmed.

    Vi kommer inte göra dina kontaktuppgifter tillgängliga till tredje part.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller bara slå en signal på 076-374 87 69"

LADDA NER 10 Tillväxthinder