Stentavlor™ – företagskultur för tillväxt

Företagskultur där alla brinner för tillväxt!

I tillväxt så måste man ha medarbetarna med sig. Så klart. Men all företagskultur främjar inte tillväxt och då behöver man ställa om sin organisation.

 

Tillväxtkulturer utmärker sig

De företag som lyckas växa framgångsrikt har ofta en stark företagskultur med tydliga värderingar.

Företagskultur & värdegrund

Det handlar om att arbeta så att värdegrunden speglas i företagskulturen. Och att sätta fingret på de värderingar som hämmar er tillväxt.

Vi hjälper er ta fram en värdegrund som främjar tillväxt. Och ger er praktiska verktyg som exempelvis ”Det symboliska ledarskapet”.

företagskultur och tillväxtkultur

Ladda ner 10 vanliga tillväxthinder!

Vi har tagit fram en presentation där vi går igenom de 10 vanligaste tillväxthindren som företag står inför.

Och vad man bör tänka på när man tar fram en strategi för att navigera förbi dessa hindren.

Det symboliska ledarskapet™

Att leda som man lär

För att lyckas skapa en framgångsrik tillväxtkultur så krävs det även att ni leder som ni lär.

Gör det som förväntas av andra

Det symboliska ledarskapet™ är en kraftfull ledarskapsmetod när man ska bygga en företagskultur.

Det handlar om att leda som man lär.

Vill man exempelvis att organisationen ska vara kostnadsmedveten så kan kanske inte ledningsgruppen flyga Business Class.

För alla ledare i organisationen

Vi utarbetar tillsammans fram riktlinjer för ledarskapet som speglar era mål och värdegrund.

Sedan utbildar vi ledare i olika delar av organisationen.

På så sätt skapar man en verksamhet med stark tillväxtkultur som grund.

Ladda ner 10 vanliga tillväxthinder!

Vi har tagit fram en presentation där vi går igenom de 10 vanligaste tillväxthindren som företag står inför.

Och vad man bör tänka på när man tar fram en strategi för att navigera förbi dessa hindren.

Ladda ner!

Fyll i dina uppgifter så skickas presentationen om Tillväxthinder automatiskt till din emailadress!

  • Vi följer GDPR lagstiftningen och dina kontaktuppgifter kommer att hanteras i enlighet därmed.

    Vi kommer inte göra dina kontaktuppgifter tillgängliga till tredje part.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller bara slå en signal på 076-374 87 69"

LADDA NER 10 Tillväxthinder