TillväxtTeamet™

Är ni rustade för ledarskap i tillväxt?

Ledarskap i tillväxtbolag innebär att man står inför utmaningar som traditionella bolag inte behöver handskas med. Vi rustar er för ledarskap i tillväxt.

Ledarskap uppifrån och ner

En konkret tillväxtplan är en viktig del för att lyckas med sin tillväxtresa, såklart.

Men utan rätt ledarskap, ett tillväxtteam, når inte strategin ut till medarbetarna i organisationen.

Effektiva ledningsgrupper

Med TillväxtTeamet™ bygger och utvecklar vi ledarskapet i ledningsgruppen och rustar er för tillväxt. Vi säkerställer att ledningsgruppen arbetar med rätt frågor.

Profiltest för tillväxtresan

Ledarskap i organisationen som gynnar tillväxt – Tillväxtledarna – identifieras med Growfile™. Vi tittar även på ledarskapsbalansen i gruppen.

Läs mer om Growfile™.

Tillväxtträning

I vissa sammanhang går vi även in som Tillväxttränare™ under en begränsad period för att stöta er i ledarskap och fungera som bollplank vid utmaningar.

Läs mer om Tillväxttränare™.

 

Ladda ner 10 vanliga tillväxthinder!

Vi har tagit fram en presentation där vi går igenom de 10 vanligaste tillväxthindren som företag står inför.

Och vad man bör tänka på när man tar fram en strategi för att navigera förbi dessa hindren.

Growfile™

Har ledarskapet rätt egenskaper för tillväxt?

Det finns särskilda egenskaper som återfinns i ledarskapet i företag som lyckas växa. Behöver ni komplettera ert ledarskap för att lyckas nå era tillväxtmål?

Profiltest visar hur det ser ut

Saknar ni någon som kommer med nya idéer? Eller som ser till att saker blir gjorda? ­­­­

Team som saknar vissa nyckelprofiler i sin sammansättning står inför utmaningar när man ska satsa på tillväxt.

Snabb bild av förutsättningarna

Vårt profiltest Growfile™ ger en grafisk och pedagogiskt bild av hur sammansättningen av er ledningsgrupp ser ut.

Vi kan snabbt avgöra om ni har en bra sammansättning av personer eller om ni behöver förstärka teamet med vissa egenskaper.

Bra för samarbetet

Testet är baserat på forskning på ledare i tillväxtföretag och har utarbetats tillsammans med psykologer.

Det ger en lagom djup profilering på både grupp- och individnivå vilket även gynnar förståelsen för gruppens arbetssätt och samarbete.

Ladda ner 10 vanliga tillväxthinder!

Vi har tagit fram en presentation där vi går igenom de 10 vanligaste tillväxthindren som företag står inför.

Och vad man bör tänka på när man tar fram en strategi för att navigera förbi dessa hindren.

Tillväxttränare™

Ett bollplank som kan ledarskap i tillväxt

Vi stöttar ledare i tillväxtbolag att lyckas. Ledarskap i företag i tillväxt är ofta spännande. Men ibland ensamt. Och utmanande.

Gör det som funkar

Ibland behövs bollplank, idéer och annan erfarenhet för att att lyckas.

Vi säkerställer att ditt ledarskap håller tempot och använder de metoder som redan visat sig fungera för andra företag i samma sits.

Träningsprogram efter behov

Vi sätter upp ett program där vi ses regelbundet under en period för att diskutera era ledarskapsutmaningar. Och hitta lösningar.

 

ledarskap i tillväxt

Ladda ner 10 vanliga tillväxthinder!

Vi har tagit fram en presentation där vi går igenom de 10 vanligaste tillväxthindren som företag står inför.

Och vad man bör tänka på när man tar fram en strategi för att navigera förbi dessa hindren.

Ladda ner!

Fyll i dina uppgifter så skickas presentationen om Tillväxthinder automatiskt till din emailadress!

  • Vi följer GDPR lagstiftningen och dina kontaktuppgifter kommer att hanteras i enlighet därmed.

    Vi kommer inte göra dina kontaktuppgifter tillgängliga till tredje part.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller bara slå en signal på 076-374 87 69"

LADDA NER 10 Tillväxthinder